zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Reynaert, Jozef Emiel Marie (leraar wijsbegeerte 1898-1916)

Reynaert, Jozef Emiel Marie (leraar wijsbegeerte 1898-1916)

Geboren te Sint-Niklaas op 1 maart 1873.
Student aan het Belgisch Pauselijke College te Rome van oktober 1891 tot juli 1897.
Doctor in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome op 9 juli 1894.
Eerste prijs dogmatische theologie in 1896.
Priester gewijd op 19 september 1896.
Baccalaureaat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome op 12 juli 1897.
Eerste prijs kerkgeschiedenis in 1896 en 1897.
Professor filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 14 januari 1898.
Pastoor van Bellem op 6 april 1916.
Pastoor-deken van Ledeberg op 11 maart 1925.
Pastoor-deken van Aalst-Sint-Martinus op 14 februari 1929.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 26 juni 1936.
Directeur van de Zwartzusters te Aalst op 10 februari 1939.
Overleden te Aalst op 20 augustus 1949.

Publicaties:
Van God en van den mensch: wijsgeerige voordrachten, Sint-Niklaas, 1912.
Over schoonheid: wijsgeerige studie, Sint-Niklaas, 1913.
Jesus lijdensweg, Gent, 1920.
Over de christelijke volmaaktheid, Gent, 1920.
Over het allerheiligste sacrament des altaars: sermoenen, Gent, 1922.
Christus: zijn natuur, zijn persoonlijkheid, zijn werk, Gent, 1923.
Adore te, Ik aanbid U, s.l. , 1924.
Bij Jesus en voor Jesus in het tabernakel, Gent, 1928.
Te Wapen ! Rede uitgesproken te Iseghem op den katholieken persdag 15 december 1929, Antwerpen, 1930.
Estote perfecti-Weest volmaakt , Gent, 1925.
Beschouwingen over het evangelie: Ego sum via, et veritas, et vita: ik ben de weg, en de waarheid, en het leven, Gent, 1941.
De Sint-Martenskerk van Aalst, Gent, 1941.
De oude broederschappen van de kerk van den H. Martinus te Aalst, Gent, 1942.
La sainteté (simple étude), Gent, 1947.
(Bronnen: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; J. ICKX, De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994, Rome, 1994, p. 245, nr. 164; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, deel II, p. 382, nr. 3954)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?