zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

RemediŽring

Een aantal leerkrachten hebben in een lesopdracht de verantwoordelijkheid voor de remediëring van leerproblemen van een bepaald vak. De concrete taakverdeling wordt via de valven medegedeeld. Voor verdere informatie over remediëring kun je best bij adjunct-directeur Danny Van Royen terecht.

Bij die remediëring worden volgende principes gehanteerd:

Leerlingen die problemen hebben met het begrijpen of instuderen van een bepaald deel van de leerstof, kunnen op de eerste plaats terecht bij hun eigen vakleerkracht.

Toch zijn er een aantal leerkrachten ter beschikking die alle belangstellende leerlingen van een bepaald jaar of een bepaalde graad extra willen helpen bij het begrijpen van een bepaald stuk van de leerstof.

Leerlingen kunnen door hun eigen vakleerkracht doorverwezen worden naar de remediëring. De vakleerkracht neemt contact met de remediërende leerkracht en licht het probleem in kwestie toe.

Leerlingen kunnen ook uit eigen beweging of op voorstel van hun ouders naar de remediëring stappen. De remediërende leerkracht brengt de vakleerkracht van die leerlingen hiervan op de hoogte.

De bedoeling van de remediëring is beperkte lacunes in de leerstof aan te pakken (na ziekte, wegens onvoldoende basis, wegens een concrete oorzaak). Het kan geenszins de bedoeling zijn leerlingen via remediëring te veel te belasten noch van hen de illusie te geven dat zij een bepaald niveau toch aankunnen, als de klassenraad precies het tegengestelde beweerd heeft.

Frans

1ste jaar: Ann De Wilde en Lindy Janssens
2de jaar: Ann De Wilde
3de jaar: Leen Verhelst
4de jaar: Nathalie Heyninck

Nederlands

1ste jaar: Joke De Beleyr en Valérie Vastenhaeck
2de en 3de jaar: Hilde Van den Berghe en Valérie Vastenhaeck
(ex-)okan: Stijn Verhaeghe, Hannelore Cornelis en Katrijn Gesquiere

Latijn

1ste graad: Isabelle Snoeck

Engels

2de graad: Ingrid Dekeyser

Wiskunde

1ste jaar: Marc Smet
2de jaar: Loretta Reygaert
3de jaar: Annelies Droessaert

Natuurwetenschappen

2de graad: Erika Lagaert

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Urania voor 5de jaar in Avw en mediaklas
Zwemmen voor 1Ta
Technologie voor 6WeWia2 (groep1-VTS)

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?