zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Proclamatie en oudercontact 2012


In de eerste graad is er een proclamatie en bespreking van de resultaten in de eigen klas. In de 2de graad verschuift het accent en vergroot het aandeel van het individueel gesprek met de klassenleraar in de rapportbedeling. In de 3de graad is er alleen nog een individueel gesprek. Het studiekeuzeproces komt nadrukkelijk aan bod in het gesprek met de klassenleraar.#

Op vrijdagnamiddag 21 december 2012 zijn alle ouders welkom bij de klassenleraar

Alle ouders (van het 1ste tot het 6de jaar) hebben de gelegenheid om de klassenleraar te spreken. U kon via een inschrijfbrief inschrijven voor een afspraak op vrijdagnamiddag tussen 14 en 18 uur.

Indien u door onverwachte omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan de school te waarschuwen (03 7807150).

Het uur van de afspraak vergeten? Alle uurregelingen vindt u terug op smartschool bij intradesk/ Voor allen/ oudercontacten dec 2012

Echt noodzakelijk

De ouders van leerlingen waarbij de klassenraad van oordeel is dat een gesprek van de ouders met de klassenleraar aangewezen is waarbij er geen afspraak voor het oudercontact is genoteerd, worden na de klassenraad door de klassenleraar opgebeld en uitgenodigd voor een gesprek op donderdagnamiddag of vrijdagvoormiddag.

De klassenraad kan ook besluiten om ouders expliciet uit te nodigen voor een gesprek met een of meer vakleerkrachten in de loop van januari 2013. Bij deze leerlingen voegen we bij het rapport een uitnodigingsbrief met vermelding van het (de) vak(ken) waarvoor een gesprek aangewezen is.

Oudercontact met de vakleerkrachten in januari 2013

Alle ouders krijgen samen met het rapport een uitnodigingsbrief (op groen papier) voor de oudercontacten met de vakleerkrachten in de loop van januari. Een goede organisatie van deze oudercontacten is enkel mogelijk als de ouders de uitnodigingsbrieven invullen en meegeven met hun dochter/zoon op maandag 7 januari 2013.

We bezorgen u dan zo snel mogelijk een brief op naam van de leerling met de afspraken voor het oudercontact van uw dochter/zoon.

Beste ouders, we zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie tussen leerling, leerkrachten en ouders van groot belang is voor het optimaliseren van de studiehouding en schoolresultaten van uw dochter/zoon. Vooral als de studieresultaten niet (zo)goed zijn, kan een gesprek een vertrekpunt zijn voor een ommekeer.

Uiteraard kan u ook steeds bij een van de directieleden terecht voor een gesprek: op de dagen dat er oudercontact georganiseerd wordt of nadat u een afspraak maakte.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?