zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Poppe, Karel Alfons (econoom en leraar 1902-1907)

Poppe, Karel Alfons (econoom en leraar 1902-1907)

Geboren te Stekene op 8 maart 1875.
Student filosofie aan de KU Leuven in 1897.
Doctor in de filosofie aan het Sint-Tomasinstituut van de KU Leuven in 1900.
Priester gewijd op 2 september 1900.
Student aan het Belgisch Pauselijk College te Rome van oktober 1900 tot juli 1902.
Baccalaureaat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Ome op 15 juli 1902.
Econoom aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas van 18 september 1902 tot 1907.
Professor filosofie van het Kleinseminarie te Sint-Niklaas van 1903 tot 1907.
Superior van het Sint-Antoniuscollege te Ronse op 25 februari 1907.
Pastoor-deken van Ninove op 14 september 1925.
Vicaris-generaal op 30 september 1931.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 29 oktober 1931.
Directeur van de zusters Augustinessen of Zwarte Zusters te Gent op 29 oktober 1931.
Deken van Gent op 30 november 1931.
Groot-cantor van het Sint-Baafskapittel te Gent op 9 juni 1936.
Ontslag als groot-cantor van het Sint-Baafskapittel te Gent op 14 mei 1944.
Ontslag als deken van Gent op 16 februari 1946.
Overleden te Gent op 12 oktober 1947.

(Bronnen: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; J. ICKX, De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994, Rome, 1994, p. 285, nr. 195; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 371, nr. 3853)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Ic (Ont)Hou-quiz
Concert in Brugge voor vrijwilligers vertrek om 16.15 uur
7de lesuur 5 en 6HW druk in de weer voorbereiding quiz

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?