zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | KLASLOKALEN 3 SEPTEMBER 2018 | AFHALEN SCHOOLBOEKEN | BESTELLEN SCHOOLBOEKEN | HERINSCHRIJVING |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG SJKS


Het aperitief van de studiedag werd geserveerd door Leo Trienpont en Vinciane Meert: zij braken een lans voor het Special Art Festival dat begin maart van start gaat in Sint-Niklaas. In de Collegekerk wordt in die context een uitzonderlijk concert georganiseerd door het ensemble WAJD, soefi-muziek gebracht door muzikanten die vluchtten uit het geteisterde Aleppo.#

De studiedag bevatte twee delen: Ronald Sledsens boeide en inspireerde: hij formuleerde (ondersteund door intrigerende kunstwerken) aanzetten en mogelijkheden tot een realisatie van de katholiek dialoogschool.

Jan Van Dyck kaartte ‘Burgerschap en participatie’ aan. Een algemeen kader en aansluitend concrete werkvormen  prikkelen leerkrachten om ermee aan de slag te gaan.

Na beide sprekers werd  er in groepjes van ongeveer 12 personen en onder leiding van een van de leden van de pedagogische raad feedback gegeven en gezocht naar concrete kapstokken voor deze thema’s in onze school. Traditiegetrouw sloten we de studiedag af met een smakelijk maaltijd in de Calfac.

Op de eerstvolgende vergadering van de pedagogische raad  worden alle reacties samen gebracht en gaan we na waarmee we heel concreet ‘leven en werk op onze school voor leerlingen en personeelsleden’ beter kunnen maken.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
Vormingsdagen 3de jaar
Heywijck 2de jaar (twee klasgroepen: 2MWTa en 2Lb)
Sportdag 5de jaar in Lokeren (5HW,5WeWia1,5WeWib,5GWib-LWib-LMT-GL) lln om 8.40 uur aan het station
Zwemmen voor 1Ta,1Le en 1Ld

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?