Oud-leerlingenbond SJKS - adresgegevens

 

Het bijhouden van het adressenbestand is uiteraard een blijvende zorg. Bij het verlaten van de school beschikt de Oud-leerlingenbond over het adres van dat moment (ouderlijk huis), maar bij een hervestiging wordt het college hiervan niet altijd op de hoogte gebracht.

Ook zijn wij geïnteresseerd in de e-mailadressen van de oud-leerlingen, uitsluitend om de communicatie bij onze organisaties te faciliteren.

Daarom doen wij via deze weg een beroep op uw bereidwilligheid om ons deze gegevens te bezorgen.
U kunt dit doen d.m.v. een e-mailbericht aan olb@sjks.be.

 

Word contactpersoon van uw klas

Graag doen wij ook per klas een beroep op een contactpersoon. Zijn/Haar taak is tweevoudig:

Bij de organisatie van een Oud-leerlingendag tracht het bestuur voor de betreffende klassen een contactpersoon aan te duiden. Maar het gebeurt geregeld dat oud-leerlingen zich spontaan melden om als contactpersoon voor hun klas te fungeren.

We doen via deze weg een beroep op uw eventuele bereidwilligheid: Bent u de persoon die zich voor uw klas en voor deze taak geroepen voelt, laat het ons weten d.m.v. een e-mailbericht aan olb@sjks.be.

 

 

Terug