zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Ouders, welkom op school!


Voor de leerkrachten en de directie zijn de oudervergaderingen uitstekende mogelijkheden om de ouders achter de leerlingen te ontmoeten. Voor ouders krijgen de namen waarover hun pupillen thuis vertellen een gezicht en een stem. Een gelegenheid om vertrouwen op te bouwen en om op het belang te wijzen van samenwerking en een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en school.

In het zesde jaar heeft deze eerste oudervergadering een ander karakter omdat in die samenkomst ook uitgebreid tijd wordt besteed aan de  studiekeuze na het secundair onderwijs en de structuur en organisatie van het hoger onderwijs. Onze CLB-medewerker psycholoog Raf Boelen is in deze context al vele jaren een sterk gewaardeerde spreker.#

In het algemeen gedeelte bracht de directie de prioriteiten voor dit schooljaar onder de aandacht.

* Dit schooljaar willen we de rol van de klassenleraar  extra in de kijker plaatsen. Hij/zij is het eerste steun-en aanspreekpunt voor leerlingen en ouders: de spil waarrond de zorg voor welzijn en goed studeren van de leerlingen van de klas draait. Onze uitgebreide cel leerlingenbegeleiding zorgt voor een tweede zorgniveau.

* Basiszorg - het charter dat we ondertekende n samen met alle andere scholen van onze scholengemeenschap - komt in lerarenvergaderingen zeker aan bod. We gaan na op welke wijze we alle leerlingen kunnen helpen: duidelijke afspraken, klare taal, hulp bij planning, aandacht voor leerproblematieken, …

* Uit de VAD-enquête  (Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen) halen we markante punten en gaan ermee aan de slag: o.a.  pesten, alcoholgebruik, gamen en sexting.

* Onder impuls van een aantal leerkrachten wordt een plan uitgewerkt om tegen 2020 ‘duurzaamheid’ vlees en bloed te geven in het schoolleven en in de hoofden en het gedrag van iedereen die op onze school werkt en studeert.

* Onze school engageert zich om deel te nemen aan een proefdoorlichting. In het eerste semester mogen we een inspectieteam verwachten. Zij houden onze werking tegen het licht. Deze ’ gratis audit’ onderstreept (hopen we) vele zaken die erg goed zijn en maakt ons attent op wat voor verbetering vatbaar is. Bovendien is het een ferme opstap voor een echte doorlichting die er een van de volgende jaren aankomt.

* Dit jaar geraken  we met Talent  en STEM in de eerste graad en de Vrije Ruimte in de derde graad op kruissnelheid.

We hopen en wensen dat 2017-2018 voor alle leerlingen een goed jaar wordt: een fijne klas, vrienden en vriendinnen, inspirerende leerkrachten, motivatie en wilskracht bij het studeren en succesvolle toetsen, taken en examens.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?