zoeken  
    BINNENBRENGEN HUURBOEKEN & LOCKERSLEUTEL | COLLEGE INFO nr. 4 | BESTELLEN SCHOOLBOEKEN NIEUWE LEERLINGEN | HERINSCHRIJVING |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Klik voor meer info op de buttons

Ouders van harte welkom!


De oudervergaderingen starten in de Calfac en de AvW-zaal. De directie heet in naam van het ganse schoolteam iedereen hartelijk welkom en zet daarna enkele prioriteiten voor dit schooljaar in de verf. Dit schooljaar komen onder andere  de digitale schoolagenda en de bijgestuurde visie op het gebruik van de smartphone aan bod.#

Uiteraard worden er op de oudervergaderingen ook leeftijdsspecifieke accenten gelegd. Zo komt de studiekeuze in het tweede en het vierde jaar nadrukkelijk aan bod.

In het zesde jaar vormt dit zelfs het hoofdaandeel. De ouders van de laatstejaars krijgen een toespraak van CLB-diensthoofd Raf Boelen over de structuur van en wijs kiezen in het hoger onderwijs en het universitair onderwijs. Omwille van een agendaprobleem werd deze oudervergadering verplaatst. Definitieve nieuwe datum: woensdag 28 september.

Op vrijdag 9 september zijn de eerstejaars aan de beurt. Op 13 september de derdejaars, Op 14 september de ouders van het 5de jaar en op donderdag 16 september de ouders van onze vierdejaars.

Na het korte algemene gedeelte  gaan ouders en  klassenleraar naar het klaslokaal. Daar wordt de jaarwerking door de klassenleraar toegelicht. Na afloop is er de gelegenheid om na te kaarten bij een glaasje in de Calfac. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid om contact te hebben met andere leerkrachten of/en met de directie.

De oudervergaderingen beginnen steeds om 19.30 uur. Er is parkeergelegenheid op de speelplaats (toegang via de Hofstraat en Van Britsomstraat).

We hopen u, beste ouders, in grote getale te ontmoeten. Welkom!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?