zoeken  
    Vakantiecursussen * HERINSCHRIJVING 2017-2018 * Bestellen boeken nieuwe lln * Brief en info 2e TALENT 2017-2018 * Afhalen boeken 2017-2018

Oudercomite

Wie zijn we en wat doen we?

Het oudercomité verenigt al heel lang ouders die sterk geïnteresseerd zijn in het leven op SJKS en zich daar graag actief en belangeloos voor inzetten. Ons oudercomité is een aangename en informele weg om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in onze school. Tijdens een drietal vergaderingen per schooljaar bespreken we, samen met de directie, het “wel en wee” in de school: vragen, opmerkingen of suggesties komen ruimschoots aan bod.

Tijdens het eetweekend van november en de open-deur-dagen in mei bieden de leden van het oudercomité graag hun diensten aan.

De enige inkomstenbron van het oudercomité is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 5,00 € die ouders kunnen overmaken in het begin van het schooljaar door middel van een invulstrook die wordt opgestuurd met de college-info. Dit geld wordt gebruikt om schoolprojecten mee te ondersteunen, zoals dit jaar het ‘veilig-naar-school-project’.

Dit schooljaar willen we als oudercomité een stapje verdergaan en onze inbreng in het opvoedingsproject verder verdiepen. Heel concreet gaan we tijdens elke OC-vergadering reflecteren over één bepaald begrip of gedachte uit de visietekst van de school (bvb over het thema ‘zelfvertrouwen van onze kinderen’). Het is de bedoeling dat we thuis over dit thema met onze kinderen spreken en op de vergadering van gedachten wisselen over de sterke en mogelijke verbeteringspunten van de school op dit vlak. De voorbereidende vragenlijst zal telkens op de website geplaatst worden, onder het luik ‘Ouders => OC-meetings’. Ouders, die geïnteresseerd zijn, kunnen ons steeds hun antwoorden doorsturen (sjksoc@gmail.com) of mee participeren aan de OC-vergadering.

Dit jaar gaan de drie OC-vergaderingen door de mediaklas van 20h-22h, op

- Woensdag 7 oktober 2015

- Woensdag 27 januari  2016, en

- Woensdag 20 april 2016.

Beste collega-ouders, wij verheugen ons erop ook dit jaar weer enkele nieuwe, gemotiveerde leden te mogen verwelkomen want ‘school maken’ doen we samen!

Contact

Mail ons op volgend adres sjksoc@gmail.com of contacteer:

Marc De Vleeschhauwer – 0478/42.45.99

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Vanaf vandaag is de school terug open!
Toegevoegde proeven

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?