zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Oudercomite

Wie zijn we en wat doen we?

Het oudercomité verenigt al heel lang ouders die sterk geïnteresseerd zijn in het leven op SJKS en zich daar graag actief en belangeloos voor inzetten. Ons oudercomité is een aangename en informele weg om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in onze school. Tijdens een drietal vergaderingen per schooljaar bespreken we, samen met de directie, het “wel en wee” in de school: vragen, opmerkingen of suggesties komen ruimschoots aan bod.

Tijdens het eetweekend van oktober en de open-deur-dagen in mei bieden de leden van het oudercomité graag hun diensten aan.

De enige inkomstenbron van het oudercomité is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 5,00 € die ouders kunnen overmaken in het begin van het schooljaar door middel van een invulstrook die wordt opgestuurd met de college-info. Dit geld wordt gebruikt om schoolprojecten mee te ondersteunen, zoals dit jaar het ‘veilig-naar-school-project’.

Dit schooljaar willen we als oudercomité een stapje verdergaan en onze inbreng in het opvoedingsproject verder verdiepen. Heel concreet gaan we tijdens elke OC-vergadering reflecteren over één bepaald begrip of gedachte uit de visietekst van de school (bvb over het thema ‘zelfvertrouwen van onze kinderen’). Het is de bedoeling dat we thuis over dit thema met onze kinderen spreken en op de vergadering van gedachten wisselen over de sterke en mogelijke verbeteringspunten van de school op dit vlak. De voorbereidende vragenlijst zal telkens op de website geplaatst worden, onder het luik ‘Ouders => OC-meetings’. Ouders, die geïnteresseerd zijn, kunnen ons steeds hun antwoorden doorsturen (sjksoc@gmail.com) of mee participeren aan de OC-vergadering.

Beste collega-ouders, wij verheugen ons erop ook dit jaar weer enkele nieuwe, gemotiveerde leden te mogen verwelkomen want ‘school maken’ doen we samen!

Ledenlijst - klik hier!

Contact

Mail ons op volgend adres sjksoc@gmail.com of contacteer:

Marc De Vleeschhauwer – 0478/42.45.99

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?