zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

OlympiŽrs gehuldigd! Adriaan was 1 van hen!


Vanzelfsprekend zijn we erg fier op de prestatie van onze kersverse oud-leerling.  Alle verdienste komt Adriaan toe: zijn inzicht, redeneervermogen en taalgevoel. Zeker ook zijn wilskracht en doorzettingsvermogen en moed om de vertaal-uitdaging aan te gaan met sterke medeleerlingen klassieke talen.#

Opsteker voor ganse school

Tegelijk is de prestatie van Adriaan een opsteker voor de leerkrachten klassieke talen in onze school én een beloning voor deelname aan tal van olympiades door vele leerlingen van onze school. 

We vinden het als school belangrijk dat leerlingen deelnemen aan wedstrijden. Op een sportieve manier, om zich objectief te meten, omwille van de intellectuele uitdaging. De vragen en resultaten van de olympiades prikkelen leerlingen en hun leerkrachten en zorgen voor een stimulerende leeromgeving. 

En ja, af en toe piekt er een van onze deelnemers. In de Franse wedstrijd Olyfran en in de wiskundeolympiade VWO,  net als in de chemie- en fysica-olympiade behaalden  leerlingen van onze school in het verleden al de Vlaamse oppergaai. Eline Wittevrongel, Bart Van Gassen, Florian De Roose en Nathan Vercruyssen,  hele straffe oud-leerlingen.  

We zijn bovenal  fier op de deelname van bijna alle leerlingen van de eerste graad aan de Kangoeroewedstrijd. In deze wiskundewedstrijd wordt dikwijls de basis gelegd voor deelnames aan olympiades in de hogere jaren. Onze school neemt deel aan de wiskunde-olympiades, maar ook aan de olympiades voor geografie, chemie, fysica en chemie. En in het talenluik aan de Certamina en Olyfran. Deelnemen is belangrijker dan winnen!

Huldiging

Wetenschapper prof. Luc Van Meervelt  leidde de huldiging in goede banen. Ministers Muyters hield de korte openingsspeech. Hij prees de 'grijze hersenkracht van Vlaanderen' en wenste hen proficiat. Hij legde ook een accent op de 'universitas', de ruime , algemene vorming van jongelui. Minister Crevits was verontschuldigd, maar droeg haar lof-steentje bij  via een videoboodschap.

Prof. Paul Igodt mocht de spits afbijten bij het voorstellen van de knappe koppen. Hij stelde de wiskundebollebozen voor. Ze traden aan in Rio en behaalden erg eervolle resultaten.

De heer Luc Devoldere goochelde met taal bij zijn laudatio voor de klassieke krakken - aan de slag in Arpino : 'Een vreemde, aartsmoeilijke proef, de meest complexe vorm van begrijpend lezen, de vertaling brachten deze jongelui tot een schitterend eindresultaat! " Hij brak ook een lans voor de vormende kracht van de klassieke talen en maakte brandhout van 'Latijn en oud-Grieks zijn dode talen'. "Een taal is pas dood als ze niet meer begrepen wordt, niet meer bestudeerd wordt. En ... de geschiedenis en groei van Europa kan zonder de Griekse en Latijn auteurs onmogelijk goed begrepen worden."  Bij de Latijnclash in Arpino kregen de deelnemers een stuk tekst van Cicero voor de kiezen en de opdracht er een beschouwing bij te schrijven, een kort essay. ‘De Grieken’ gingen internationaal aan de slag met een beperktere selectie in Viterbo. 

Fier als een gieter kregen de knappe vertalers daarna uit handen van minister Muyters een aandenken en een prijs.

Onze Adriaan glunderde en knipoogde naar zijn fiere juf Latijn, mevrouw Snoeck en naar de al even fiere pedagogisch directeur meneer Van Royen.

Mevrouw Marleen Van Strijdonck zette de biologen in de kijker. Zij kruisten de degens in het Engelse Coventry.  De heer Paul Degreef prees de chemielaureaten die Vlaanderen vertegenwoordigden in Thailand. De heer Marc Beddegenoots zette wetenschappelijk nauwkeurig de spelregels en het verloop van de fysica-olympiade  uiteen en stelde de laureaten van dit vakdomein voor. Zij reisden naar Indonesië.  Mevrouw Annie Timmermans sloot het rijtje met een lofrede aan de toppers van de geografie-olympiade die het in het Servische Belgrado tegen elkaar opnamen.

Passie voor een vak

Vier welbespraakte laureaten namen daarna zelf nog het woord. Wat vooral opviel was de dankbaarheid die ze betoonden ten opzichte van hun leerkrachten en de kameraadschap die op de internationale ontmoetingen de bovenhand op de competitie haalde. 

Een van hen zei: "Leeftijdsgenoten met dezelfde passie van over de hele wereld laten samenkomen, discussiëren, plezier maken, ... het veranderde mijn leven en bepaalde mijn studiekeuze."

Met een sfeervolle en verzorgde receptie werd de huldiging afgesloten.

En wat Adriaan momenteel studeert aan de universiteit? Inderdaad, klassieke talen 😊

We wensen hem goede examens eind januari.

En aan alle leerlingen die nu op onze schoolbanken zitten? Deelnemen is het belangrijkste, jongelui. 

Olyfran, JWO,VWO, chemie, Fysica, biologie, geografie, Olyfran, Certamina, ... We kijken uit naar de olympiades van dit schooljaar.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?