zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Nog 100 dagen


Het honderddagencomité (leerlingen en leerkrachten) had de dag voorbereid. Er werd gestart met een gezamenlijk ontbijt in de internenrefter. Daarna wandelden de laatstejaars naar de bowling op de Grote Markt. In een sfeervolle omgeving en ondersteund door de nodige decibels en beats werden twee spelletjes afgewerkt.#

Terug op het College verkleedden de klassen zich in een thema. Het globale thema was ‘maffia’; op de  sweater stond  Don Corleone met ‘Roggemantrekjes’. De klassen verkleedden zich in soldaten, piraten, jagers en konijnen, hippies, morphsuites  enz.

Scolarest zorgde voor een smakelijke Italiaanse maaltijd. Een ijsje als dessert.

Om 15.15 uur startte de 100-dagenshow. Voor de eerste maal waren ook de vijfdejaars uitgenodigd. De leerlingen hadden hun leerkrachten goed in de gaten gehouden. Met de  nodige kwinkslagen werden typische trekjes uitvergroot. Originele filmpjes kruidden het geheel.

Vier leerkrachten waren ook aan hun laatste 100-dagen toe: wiskundelerares Jeannine Van Hese, lerares Nederlands en Engels Eva De Schryver en de leerkrachten LO, Erwin De Smedt en Luc Cortebeek (op de foto). Zij zetten hun beste dansbeentje voor op het 100-dagenpodium.

Omstreeks 16.30 uur werden de festiviteiten op school afgesloten. 

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?