zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Geboren te Sint-Niklaas op 26 september 1884.
Doctor in het kerkelijk recht.
Priester gewijd te Luik op 20 april 1908.
Leraar aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse op 20 september 1911.
Onderpastoor te Ronse, Sint-Martinus op 29 augustus 1913.
Legeraalmoezenier van het 4de linieregiment in 1914.
Ontslag als onderpastoor op 17 september 1917.
Directeur van de afdeling filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 18 september 1919.
Pastoor te Gent, Sint-Jan-Baptist op 30 maart 1931.
Rechter in het kerkelijk tribunaal van het bisdom Gent (judex assessor) op 29 mei 1931.
Algemeen directeur van het werk van de Heilige Vincentius a Paulo.
Ridder in de Kroonorde met Palm, Oorlogskruis met Palmen, Vuurkruis, Vrijwilligersmedaille, Frans Oorlogskruis met Palmen.
Overleden te Gent op 6 januari 1938.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 346, nr. 3606)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oudercontact hum
6WeWia1 (groep 2) naar VTS
Naar Frans toneel in Brussel in de namiddag 3de graad moderne talen

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?