zoeken  
     INSCHRIJVEN EETWEEKEND | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG | KEUZE DANSGROEP SKAIRO | OFFICE 365 VOOR LEERLINGEN

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Nobels, August (leraar en directeur van de afdeling filosofie 1919-1931)

Geboren te Sint-Niklaas op 26 september 1884.
Doctor in het kerkelijk recht.
Priester gewijd te Luik op 20 april 1908.
Leraar aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse op 20 september 1911.
Onderpastoor te Ronse, Sint-Martinus op 29 augustus 1913.
Legeraalmoezenier van het 4de linieregiment in 1914.
Ontslag als onderpastoor op 17 september 1917.
Directeur van de afdeling filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 18 september 1919.
Pastoor te Gent, Sint-Jan-Baptist op 30 maart 1931.
Rechter in het kerkelijk tribunaal van het bisdom Gent (judex assessor) op 29 mei 1931.
Algemeen directeur van het werk van de Heilige Vincentius a Paulo.
Ridder in de Kroonorde met Palm, Oorlogskruis met Palmen, Vuurkruis, Vrijwilligersmedaille, Frans Oorlogskruis met Palmen.
Overleden te Gent op 6 januari 1938.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 346, nr. 3606)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Heywijck vormingsdagen voor 2MWSd
1ste jaar talent-uur
5WeWia1 (2 groepen) naar VTS
Excursie aardrijkskunde eerste jaar: 1Ld en 1La
Zwemmen voor 1La, 1Sc en 2MWSb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?