zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Nieuwe missietekst in de steigers


De leerlingenraad van de derde graad ging vanaf 12.30 uur tot 14.15 uur aan de slag met de nieuwe missie-en visietekst van/voor onze school. Een dertigtal erg geëngageerde leerlingen had de ontwerptekst vooraf doorgenomen. Ze maakten een top 13 van de belangrijkste punten uit de tekst, een top 7 van suggesties en ze vroegen uitleg bij onduidelijkheden.#

Na een inleiding waarin de context en de doelstellingen van de nieuwe missietekst werden toegelicht werd er gediscussieerd in vier groepjes. In ieder groepje modereerde een leerling van de kerngroep van de leerlingenraad het gesprek, een leerkracht was verslaggever.

In januari 2015 zullen de leerlingen verslag uitbrengen van deze leerlingenraad in hun klas. Tegelijk wordt de nieuwe missie- en visietekst voorgesteld aan alle leerlingen, personeelsleden, ouders en leden van het schoolbestuur.

Groot draagvlak: iedereen schreef mee

In maart 2013 startten we met een uitgebreide overleg-en discussieronde waarbij we op zoek gingen naar de identiteit van onze school en naar de uitdagingen en doelen voor de komende jaren. Waarvoor staat het College, waarvoor willen we staan? Na bijna twee jaar rondden we de overlegrondes (13 vergaderingen!) af en willen we tot één tekst komen voor de gehele school (lager en secundair).

De sneuveltekst van april 2013 werd door personeelsleden, ouders, schoolbestuur - én door de accenten die de leerlingen legden op de leerlingenraadPLUS  - grondig aangepast, bijgestuurd en beter gemaakt. Deze zoektocht, dit proces was erg waardevol en hopelijk draagt het ertoe bij dat de tekst een breed draagvlak heeft.

Uiteraard mag het niet bij mooie woorden blijven.. De nieuwe missie-en visietekst moet een hefboom en ijkpunt zijn voor hoe we samen school-maken. De tekst wil hulp en inspiratie bieden bij het bepalen van prioriteiten. Een leidraad om ‘kwaliteit voor de toekomst’ waar te maken.

Op 5 januari 2015 stellen we de tekst ‘officieel’ voor.

Nieuwsgierig? In het schoolmagazine Ic Hou verscheen vorig jaar reeds volgende bijdrage: klik hier.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?