zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Nieuwe media op pedagogische studiedag


In het gezamenlijk deel  kwam  na een inleidend (sfeerscheppend) filmpje de concrete aanpak op school aan bod: de OLC-BIB-site én de implementatie van de 16 iPads die vorige maand werden aangekocht.  Op alle vakvergaderingen komt het gebruik van de iPads aan bod er worden tegelijk infosessies gegeven voor personeelsleden die met de iPad willen leren werken. Personeelsleden kunnen de iPad ontlenen zodat ze de tijd hebben om te experimenteren.#

Het is de bedoeling dat we vanaf de maand maart de iPads ook effectief gebruiken in de lessen. De ervaringen van de leerkrachten die er als eersten mee aan de slag gaan, komen opnieuw aan bod op vakvergaderingen. Gestaag willen we op die manier de pedagogische opportuniteiten leren benutten en ze kritisch evalueren.

We kiezen dus niet voor het snel en algemeen invoeren van tablets; we kiezen wél voor een goed doordachte en breed gedragen implementatie van de mogelijkheden van deze technologie.

Na de gezamenlijke start werd de personeelsgroep opgesplitst. Onderbroken door een pauze van een half uurtje werd aan beide groepen door twee sprekers hetzelfde programma aangeboden.

Ben Caudron, socioloog en auteur van opmerkelijke essays over nieuwe media, kaartte in zijn uiteenzetting onder anderede merkwaardige relatie tussen traditionele media en nieuwe media aan. Normen en waarden, de potentiële emancipatorische kracht van sociale media, de herhaalde pogingen van overheden om een grotere greep te krijgen op het internet en waarom dit een democratisch deficit inhoudt, … Hij besloot met ‘de intieme dans van mens en technologie’: een kort overzicht van wat er staat aan te komen en waarom we er dus zeer goed aan doen anders en beter te leren nadenken over hoe we met technologie omgaan.

Oud-leerling prof. Michaël Opgenhaffen gaf vanuit onderzoek informatie over gebruik, opportuniteiten en valkuilen van sociale media. Facebook, Twitter, … werden onder loep gehouden.

De beide sprekers en de discussie die ze teweeg brachten zorgen voor een stroomversnelling in het denk-en kennismakingsproces i.v.m. de nieuwe media.

Op de afbeelding de wordle die samengesteld werd na de infosessies.

Privacy-instellingen

Eind januari gaf Michaël Opgenhaffen ook een lezing voor alle leerlingen van het 5de jaar. De opportuniteiten van nieuwe media werden in de verf gezet. Hij confronteerde de jongeren echter ook met (hun) privacy-instellingen op sociale media en tastte aan de hand van voorbeelden samen met hen de grenzen af van ‘wat kan en wat niet kan’ op sociale media.

De huidige zesdejaars kregen vorig jaar deze lezing ook. Dit schooljaar willen we samen met een aantal zesdejaars een mini-projectje opzetten waarbij zij aan hun medeleerlingen van de eerste graad concrete informatie geven over de privacy-instellingen en kansen en valkuilen van sociale media.

In de loop van het tweede semester plannen we ook nog specifieke workshops (taal, wiskunde, …) voor personeelsleden in verband met het gebruik van nieuwe media.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?