zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Morel, Andreas (leraar 1951-1958)

Morel, Andreas (leraar 1951-1958)

Geboren te Zele op 7 november 1923.
Kandidaat in de klassieke filologie aan de KU Leuven in 1942.
Baccalaureaat in de filosofie aan de KU Leuven in 1943.
Student aan het grootseminarie te Gent van oktober 1943 tot mei 1947.
Priester gewijd op 31 mei 1947.
Leraar van de 3e Latijnse aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove 1947-1951.
Leraar van de retorica (6e jaar) aan het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas 1951-1958.
Onderpastoor te Gent, Sint-Paulus 1958-1973.
Pastoor te Gent, Sint-Bernadette op 25 augustus 1973.
Aalmoezenier van de zusters van de Kindsheid Jesu in de Sint-Bernadetteparochie te Gent in 1973.
Eervol ontslag als pastoor op 1 december 2002.

(Bronnen: G. BRUYNINCX, Hondervijftig jaar St-Jozef-Klein-Seminarie te St.-Niklaas 1808-1958, Sint-Niklaas, 1958, p. 93)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?