zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Leren buiten de schoolmuren


Voor de leerlingen van het eerste jaar ligt de vriendschapsdag reeds enkele weken achter de rug; de tweedejaars leerden elkaar beter kennen op de tweedaagse op Heywijck; de derdejaars waren vorige week een volledige dag aan de slag op hun vormingsdag op Puytvoet.

De leerlingen van het vierde jaar vertrokken deze morgen voor een tweedaagse naar Brugge of Westmalle.

Voor het eerst trekken ook alle klassen van het vijfde jaar er opnieuw voor twee dagen op uit. In beperkte groepen naar een meerdere bestemmingen.#

De zesdejaars maakten een keuze: abdijdagen of de vormingsdag waarbij men ingeschakeld wordt in een rust-zorgcentrum. Bijna een derde van de leerlingen koos voor een verblijf van enkele dagen in een contemplatieve abdij!

De vormingsdagen kunnen enkel georganiseerd worden indien een uitgebreid team van leerkrachten op geen moeite kijkt. 24/24 uur aan de slag met de klas: dat biedt kansen en is een hefboom voor de band tussen de leerlingen onderling en voor de leerkracht-leerling-relatie. Het is echter ook vermoeiend.

Mede namens de leerkrachten en de ouders: ‘Dankjewel beste leerkrachten voor jullie inzet.‘

Beste leerkrachten, op deze dag van de leerkracht - 5 oktober -missen jullie de traktatie om 10.10 uur bij de koffie, maar. . . we kijken uit naar jullie verhalen over de vormingsdagen en. . . we houden zeker iets over voor maandag aanstaande;-)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?