zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Leerlingenraad PLUS


In oktober werd  op de eerste ‘Leerlingenraad Plus’ van dit schooljaar de vluchtelingencrisis onder de loep genomen. Algemene info over de Okan-klassen, een getuigenis vanuit het VLOS en vooral een uitgebreide brainstorm over mogelijke initiatieven stoffeerden de gevulde vergadering. De ‘long-list’ met voorstellen werd op de vergadering herleid naar een ‘short-list’.#

De krachtlijnen van een aantal acties die we in het tweede semester concreet willen maken:

* Info – met getuigenissen- aangepast aan ieder jaar

* Gedurende alle maanden van 2de semester een initiatief (met vrijwilligers helpen bij VLOS, …)

* Eén ‘groot’ initiatief: benefietconcert of Calais-plage (tentjes op grasplein en ‘internationale animatie’ …) of een bijzondere dag waarop we het schoolleven even stilzetten en met z’n allen focussen op de vluchtelingenproblematiek …

Een kerngroepje (leerkrachten, directie en leerlingen)wil deze krachtlijnen in een concreet plan omzetten. Op dinsdag 5 januari steken we opnieuw met de leerlingenraad de koppen bij elkaar om het plan te bespreken.

GOEDE DOELEN

Als tweede punt op de agenda werden ‘acties voor goede doelen’ aangekaart. Voorzitter van de pastorale groep VIS, Fré Caulier, schetste de visie van de school: “Een solidaire houding vanuit een christelijke inspiratie waarbij acties creatief worden aangepakt en waarbij geopteerd wordt voor structureel en blijvende ondersteuning van projecten. Ieder jaar een accent op de Noord-Zuid-problematiek én aandacht voor de nood in de eigen omgeving.”

Vincent De Meyer gaf een overzicht van de acties die op onze school georganiseerd worden. Een indrukwekkende lijst: VLOS, Damiaanactie, Soley Levé, Jungle Kids, Poverello, De Springplank, De Vlier, Zuiddag, Kom op tegen Kanker, Broederlijk Delen, Bond Zonder Naam, AI en Welzijnszorg.

Op de volgende vergadering willen we al deze acties onder de loep nemen en nagaan of we de lijst moeten wijzigen, desgevallend aanvullen met bijvoorbeeld acties voor projecten waar leerlingen of oud-leerlingen bij betrokken zijn (inleefreizen, …).

Wordt dus vervolgd.

Nu eerste volle focus op de examens die er ras aankomen.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?