zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Leerlingen aan het woord


Eind augustus klopte het viertal dat dit schooljaar de leerlingenraad van de derde graad op sleeptouw neemt al aan bij de directie. Ze ontvouwden hun plannen. Ambitieus en vol enthousiasme!

Ondertussen gingen Mirjam, Rosalie, Jef en Max langs in alle klassen van de derde graad. Vrijdagmiddag gaven ze uitleg aan de meer dan 20 geïnteresseerden over hun strategie om de leerlingenraad op de sporen te zetten. Vergaderdata, een facebookgroep, concrete agendapunten … op 23 september gaan ze in op een eerste vergadering echt van start.#

Vertrouwen geven

In het prioriteitenlijstje van onze school voor dit schooljaar staat vermeld dat we ook dit jaar onze leerlingen  verantwoordelijkheid én vertrouwen willen geven. We zijn overtuigd dat deze pedagogische aanpak in vrijwel elke situatie leidt tot grote leerwinst.

Enkele concrete voorstellen om deze doelstelling nog meer te realiseren?

- De leerlingen van de 3de graad in loop van de maand oktober 2014 betrekken bij het finaliseren van een nieuwe visietekst over onze school.

- Leerlingen bij alle mogelijke initiatieven die ze nemen kansen bieden en ondersteunen. Bijv.  de jongerenredactie van het schoolmagazine Ic Hou, KIS (Kunst op school) enz. In het bijzonder leerlingen van het 6de jaar expliciet betrekken bij het geven van informatie aan leerlingen eerste graad i.v.m. privacy-instellingen op sociale media

- Onze Skairo-dansploeg  (meer dan 300 leerlingen schreven zich in!) nog beter omkaderen en de choreografen ten volle ondersteunen.

- En verder: de leerlingenploegen van het jaarboek, de laatste 100-dagen, het schooltoneel, de leerlingenraden  van het 1ste tot het 6de jaar, … maximaal ondersteunen

U merkt het, vele plannen!

Oudervergaderingen

Ondertussen kwamen de voorbije week ook vele ouders op bezoek. De oudervergaderingen van het 2de en het 3de jaar werden door erg veel ouders bijgewoond. Op vrijdagavond 12 september waren  de ouders van de eerstejaars op bezoek. Dinsdag 16 en woensdag 17 zijn de ouders van 4de en 5de jaars te gast en we sluiten de reeks oudervergaderingen af op donderdag 25 september met een vergadering voor de ouders van onze zesdejaars.

De vriendschapsdagen in het eerste jaar, de tweedaagse op Heywijck voor het tweede jaar, vormingsdagen voor het derde, vierde, vijfde en zesde jaar en abdijdagen voor de zesdejaars …   Het schooljaar 2014-2015 draait op volle toeren.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?