zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Laatste schoolweek 2012-2013


Tijdens de deliberaties wordt er uitgebreid tijd genomen om de resultaten van de leerlingen te bespreken. De studiekeuze voor volgend jaar komt eveneens aan bod. De zesdejaars worden dinsdagnamiddag 25 juni op de hoogte gebracht van hun resultaat. Het is te zeggen ze vernemen of ze al dan niet geslaagd zijn. De echte proclamatie volgt voor hen op donderdag 27 juni. Op die avond wordt tevens met een feestelijke promotieviering de humaniora voor de zesdejaars afgerond. Ze zwermen uit naar hogeschool of universiteit.#

De leerlingen van het 1ste tot het 5de jaar krijgen vrijdag 28 juni uit de handen van hun klassenleraar-lerares hun rapport. Hij/zij zorgt ook voor belangrijke feedback en toelichting bij het resultaat/attest.

Vrijdagnamiddag is er oudercontact voor alle leerlingen van het 1ste tot het 5de jaar. Alle leerkrachten zijn op school aanwezig tussen 14 en 18 uur. We heten de ouders hartelijk welkom.

De Cévennesreis-begeleiders (meer dan 100 derdejaars!)  stoppen iets vroeger om gepakt en gezakt tijdig op de bus te zitten richting douce France.

Daarna wordt het stil op school, alhoewel de school ook volgende week nog een volledige week open is. We maken ruim tijd voor intakegesprekken en rondleidingen bij de inschrijvingen en administratieve medewerkers zorgen voor een correcte en nauwgezette afronding van het schooljaar.

Het nieuwe schooljaar wordt ondertussen (verder) voorbereid: verhuur  van lockers, boekenfonds, ordenen van studiekeuzeformuliertjes, …

Op 5 juli, vrijdagavond doen we schoolpoort voor enkele weken dicht: zomervakantie. Tijd voor ontspanning en rust. Op 12 augustus is de school opnieuw geopend.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?