zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Krokusvakantie is achter de rug


De voorbije weken draaide de school op volle toeren: de lessen (op  kruissnelheid), taken en allerlei werkjes, voorstellingen van het schooltoneel, de Damiaanactie,  repetities voor Indigo (1ste graad), het Landjuweel (5de jaar), oudercontacten, SVS-sportactiviteiten (zwemmen en voetbal), breisessies ter voorbereiding van de dikke truiendag, Skairorepetities (de show komt dichterbij!), . . .#

Internationale  projecten, dat ook. We blikken moe, maar erg tevreden terug op het bezoek van twee klassen uit het Nederlandse Deventer. 3Lb en 3Wc kijken nu al uit naar hun bezoek aan Nederland. Tot de laatste uurtjes voor de krokusvakantie was 4Wb aan de slag in het Collège Christ-Roi in Ottignies. Na drie dagen in Sint-Niklaas werd in dezelfde week een tegenbezoek aan de Waalse landgenoten gebracht.  5EMT1-MWI was in de dagen voor de krokusvakantie naar Straatsbrug. Zij wonnen een bezoek aan het Europees Parlement in het kader van het Euroscolaproject. We zijn nieuwsgierig naar hun verhaal.

En nog meer internationale plannen!

Staan nog op stapel: een ontmoeting - In Antwerpen - met leerlingen uit het Duitse Emmerich  én een uitwisseling  met het Bockstaelinstituut in Brussel.

Ondertussen was er ook een verkennend bezoek aan CSW Van de Perre in Middelburg. Een gastvrije en boeiende school.  Een tegenbezoek van directie en leerkrachten is gepland. We hopen dat een en ander concreet wordt volgend schooljaar (voor lln. 1ste graad). Tegelijk hopen we dat de jarenlange uitwisseling met Terneuzen  opnieuw kan georganiseerd worden.

Broederlijk Delen

Na de krokusvakantie gaat de BroederlijkDelen-ploeg er vol tegenaan. De eerste infosessies zijn al achter de rug, de plannen (infosessies voor 1ste en 2de graad, reeksactiviteiten, koffiestop,…) zijn gemaakt, de werkgroepen staken reeds voor een eerste keer de koppen bij elkaar, …

Ook dit jaar zal Studio Wadist een ankerpunt zijn. Vanuit de bouwkeet op de grote speelplaats draait Studio Wadist plaatjes, motiveert en enthousiasmeert. De solidariteitstocht op woensdag 27 maart en de vieringen op 28 en 29 maart sluiten de BD-actie 2013 af.

100-dagen

Onze laatstejaars zien ondertussen in de verte al de juni-horizon. Ze vieren op vrijdag 8 maart hun laatste 100-dagen. Een werkgroepje van zesdejaars bereidt de 100-dagenviering voor. Ze trachten samen met leerkrachten van het zesde jaar er een feestelijke dag van te maken.

Studiekeuze

Na de krokus wordt er ook gefocust op de studiekeuze. De aanpak ‘Wat na het 2de jaar?’ en ‘Wat na het 4de jaar?’ werden grondig bijgestuurd. We hopen alle  leerlingen en hun ouders op 27 februari (voor 2de jaars) en op 6 maart (voor 4de jaars) te verwelkomen voor de infosessies en de infomarkten! Naast onze eigen studierichtingen zullen de tso-scholen aanwezig zijn om hun richtingen voor te stellen. Voor de zesdejaars is er voorafgaand aan de JOL (jong-oud-leerlingenavond) op zaterdag 2 maart een infobeurs waarop oud-leerlingen van onze school hun ervaringen aan de hogeschool of de universiteit komen delen met nieuwsgierige zesdejaars.

Paasexamens, maar eerst … rust

In de week van 18 tot 22 maart organiseren we examens voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar. De examenroosters staan op smartschool en op deze website.

 

PS: 1 maart: IC HOU nr 95! Mét leerlingendeel: Ic Hou Jongeren!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oud-leerlingendag SJKS
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?