zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Krokusvakantie 2016


De goede lijn doortrekken en bevestigen of  het over een andere boeg gooien ... Goede voornemens omzetten in de praktijk.#

We merkten aan de rapporten van vrijdag 5 februari dat heel veel leerlingen 'goe bezig' zijn.

Voor de personeelsleden en de directie was het ook een erg drukke periode. De werkgroepen STEM (science, technology, engineering en maths) en Vrije Ruimte komen stilaan tot hun eindconclusies. We weten nu al dat het eerste jaar er volgend schooljaar anders zal uitzien.

Vanaf 1 september zal ons eerste leerjaar A drie keuzes aanbieden: 1A met 5 keuzeuren die besteed worden aan Klassieke Studiën (Latijn), Moderne met STEM (5 uur wiskunde en 2 uur STEM) én Moderne met Talentuur. Na de krokus werken we dit vernieuwde aanbod nog concreter uit zodat ouders en toekomstige leerlingen van ons eerste jaar goed geïnformeerd zijn en de juiste keuze kunnen maken.

De werkgroep Vrije Ruimte wil tegen eind februari het vernieuwde aanbod voor de vrije ruimte in de derde graad op scherp hebben. Ook daar wordt resoluut gekozen om in te zetten op talent en keuzemogelijkheid.

De pedagogische studiedag van 29 januari werd door de leden van de pedagogische raad aangestuurd en bracht een rist van actuele onderwijsvragen aan bod: implementatie van het document basiszorg, aandacht voor de werkdruk bij leerlingen en leerkrachten, krijtlijnen voor een gezondheidsbeleid, profilering van de studierichtingen in de tweede en derde graad én mogelijkheden en kansen bij vakoverschrijdend projecten.

U merkt het, 2016 is een jaar waarin we enkele bakens willen verzetten. Geen revolutie, maar evolutie en geschraagd door een groot draagvlak. De algemene vergadering van het schoolbestuur, maar ook het oudercomité en de schoolraad en eerder al de pedagogische raad (PER) en het lokaal onderhandelingscomité  (LOC) schaarden zich ten volle achter de geplande wijzigingen.

Nu eerst tijd voor een weekje vakantie. Tijd om 'te chillen', te lezen, te spelen, een reis te maken, een wandeling te maken, familie en vrienden te bezoeken, te luieren, te klussen, ...

Op maandag 15 februari allemaal gezond en wel opnieuw paraat om er tegenaan te gaan. 

Fijne krokusvakantie toegewenst.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?