zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Juni. . .


Met die informatie en de toelichtingen, opmerkingen en het formuleren van bezorgdheden door alle leerkrachten van iedere klasgroep komen we op de delibererende klassenraden tot besluiten: attesten en adviezen. Op de oudercontacten lichten de klassenleraars en vakleerkrachten de besluiten toe. U weet dat u ook steeds terecht kan met een vraag bij de directie.#

Examens - We wensen alle leerlingen: moed, motivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen om deze drukke en stresserende periode succesvol af te werken.Bij eventuele 'problemen' aarzel niet de klassenleraar,leerlingenbegeleiding of directie te contacteren. Aan allen: veel succes!

Examenroosters en uurregelingen mondelinge examens- Zie Smarts op intradesk in de map ‘Voor allen’: submap ‘actueel’.

Na de examens- Delibererende klassenraden en oudercontacten en boekenlijst bestellen én richting voor volgend jaar. U helpt de organisatie van volgend schooljaar echt een eind op weg als u – indien dat op dat moment al duidelijk is  – de keuze voor volgend schooljaar voor 3 juli invult op de website van de school. Dat kan tegelijk met het bestellen van de boekenlijst voor volgend schooljaar.

Volgend schooljaar … - 2018-2019 wordt een bijzonder jaar. We stappen immers over naar één communicatieplatform. We verlaten School Online voor ons leerlingvolgsysteem en puntenboek en rapport en gebruiken voortaan enkel nog Smartschool. Op de eerste schooldag en op de oudervergaderingen van september lichten we de gevolgen hiervan  toe.

De gewijzigde wetgeving in verband met de privacy komt op die momenten ook aan bod. Vanzelfsprekend willen we de wetgeving respecteren; tegelijk streven we een pragmatische aanpak na.

In diezelfde geest willen we ook het gebruik van gsm op school nog eens op de agenda plaatsen. We merken dat vele leerlingen gaandeweg op een verantwoorde manier leren omgaan met de gsm. Anderzijds mogen we niet blind zijn voor ‘problemen’: té grote afhankelijkheid, gebruik op ongepaste momenten, asociaal gedrag, … Mediawijsheid blijft dus hoog op de agenda staan.

1 september 2019!

Zoals u ongetwijfeld al in de media vernam, werd de startdatum voor  de herstructurering van het secundair onderwijs met een jaar uitgesteld: 1 september 2019. De voorbije weken kregen we (eindelijk) concrete en duidelijke informatie over wat moet en kan. In het eerste semester van volgend schooljaar willen we ons maximaal voorbereiden op die uitdaging.

De herstructurering zal voor onze school geen aardverschuiving tot gevolg hebben, maar zal anderzijds toch wel zorgen voor fundamentele wijzigingen in de lessentabel van de eerste graad. Zo is bijvoorbeeld vanaf 1 september 2019 een uurtje Engels en 2 uur Maatschappij en Vorming  nieuw in ieder eerste jaar. Structurele aandacht voor remediëring zit ook in het pakket. Dat dit uiteraard gevolgen heeft voor het geheel van de lessentabel is zonneklaar. Bovendien komen er voor alle vakken – in een nieuwe format – ook nieuwe leerplannen!

In een participatieve sfeer willen we de hervorming modelleren in onze school. Onze missietekst en baseline blijven we trouw: kwaliteit voor de toekomst, onderwijs dat alle leerlingen die ons toevertrouwd zijn sterker maakt.

U merkt het, er staan boeiende uitdagingen voor de deur. Samen met u , beste ouders en leerlingen, en samen met onze uitgebreide personeelsgroep bewaken en borgen we wat onze school kenmerkt en zien we in het nieuwe kader dat de overheid schetste hefbomen om ons onderwijs, onze school sterker te maken.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?