zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Jongerenredactie werkt mee aan Ic Hou


Het was een bijzonder moment . De  11 leerlingen van de jongerenredactie werden ontvangen in de vergaderzaal van de school. Ze werden geprezen door de directie voor hun engagement en creativiteit. “De verwachtingen werden ver overschreden. We zijn erg blij dat een uitgebreide ploeg zo gedreven aan de slag ging. We hopen dat ze verder gaan op de ingeslagen weg”, zo luidde het.#

De leerlingenredactie had de lokale pers verwittigd. Twee kranten gingen op de uitnodiging in.

In 1955 werd het eerste nummer van het roemruchte blad van SJKS boven de doopvont gehouden.  Superior Zwaenepoel stelde het blad toen zo voor. “Ic Hou was in de middeleeuwse steekspelen de term voor het aanvaarden van de strijd. Een mooi devies voor al wie een verantwoordelijke of lastige taak op zich neemt. Bij de versmelting van Sint-Jozef en het Klein-Seminarie werd  dit devies de uitdrukking van het gemeenschappelijk ideaal van al de studenten van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Voor hen betekent deze leuze: de standvastige wil al hun krachten in te spannen tegen al wat kwaad is in en buiten hen, dapper als een vaandrig, die de vlag van het ideaal met het kruisje op top stevig vasthoudt.”

Ic Hou was de eerste tientallen jaren vooral  een blad dat mikte op  de oud-studentenbond.  Tegelijk wilde  men echter van in het begin verslag uitbrengen van het leven en de activiteiten op de school.

E.H. Dries Morel hield de pen vast bij de eerste Ic Hou’s. Daarna beleefde Ic Hou vele hoogtijdagen onder de redactie van E.H. Cyriel Coupé  (alias Anton van Wilderode).  Na een korte adempauze in de jaren tachtig werd Ic Hou opnieuw springlevend. Het formaat wijzigde, Ic Hou werd uitgebreider (96 bladzijden)  en in 2008 (200 jaar College!) verscheen het schoolmagazine in kleur.

Nummer 95 gaat dus de geschiedenis in als eerste nummer met een Ic Hou- Jongerenbijdrage.  De redactieploeg schreef artikels over tablets op school, interviewde directeur Roggeman, bundelde gedichten van leerlingen, schreef recensies, zette een wedstrijd op het getouw, schreef een vervolgverhaal enz.

Voor het juninummer zorgt de jonge ploeg alvast voor een bijdrage van het bezoek van olympiër Hans Van Alphen. Die komt op woensdag 6 maart naar onze school. Hij zal om 10.10 uur geïnterviewd worden op de speelplaats. Daarna meten de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de jaar sportwetenschappen zich met de tienkamper. Ze trachten in een estafettewedstrijd Hans’ record op de 1500 meter te benaderen.  Foto’s en verslag van dit bezoek zullen gemaakt worden door … de jongerenredactie!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?