zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Joliet, Oscar Jozef (professor en directeur afdeling wijsbegeerte 1907-1919)

Joliet, Oscar Jozef (professor en directeur afdeling wijsbegeerte 1907-1919)

Geboren te Gent op 13 september 1878.
Studies aan het Sint-Barbaracollege te Gent.
Student van het Belgisch Pauselijk College te Rome van 1896 tot 1905.
Doctor in de filosofie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome op 1 juli 1901.
Priester gewijd op 20 september 1902.
Doctor in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome op 30 juni 1905.
Doctor in het kerkelijk recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome op 25 juni 1907.
Volgde cursussen aan het studium van de Heilige Congregatie van het Concilie.
Professor en directeur van de afdeling wijsbegeerte aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 6 september 1907.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 1 januari 1919.
Professor en directeur aan het Grootseminarie te Gent van 7 september 1919 tot 1927.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 30 april 1927.
Prelaat van het pauselijk huis op 30 september 1927.
President van het Belgisch Pauselijk College te Rome van 29 augustus 1927 tot 1945.
Apostolisch protonotarius op 23 maart 1939.
Titulair kanunnik en diocesaan officiaal te Gent van 31 augustus 1945 tot 8 augustus 1959.
Aartsdiaken en deken van het Sint-Baafskapittel te Gent van 4 september 1945 tot 11 februari 1961.
Lid van de bisschoppelijke raad en synodaal examinator op 14 september 1945.
Vicaris te Gent tijdens de vacante bisschopszetel van 20 december 1947 tot 6 maart 1948.
Vicaris-generaal voor het onderwijs op 6 maart 1948.
Benoeming tot titulair bisschop van Constantinopel en hulpbisschop van Gent op 17 april 1948.
Bisschop gewijd op 29 juni 1948.
Legde verschillende functies neer in 1959.
Ontslag als vicaris-generaal op 26 juni 1964.
Overleden te Gent op 3 februari 1969.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr 2976, p 287)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?