zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Ja, je puber is getikt


Het oudercomité van onze school is een erg dynamische ploeg die op de agenda van haar vergaderingen telkens belangrijke pedagogische items plaatst. Die worden vooraf aan de hand van een checklist voorbereid. Zelfvertrouwen bij leerlingen kwam bijvoorbeeld uitgebreid aan bod.

Het oudercomité plande voor dit schooljaar ook een informatievergadering. De lovende kritieken over toespraken van mevr. Dominique Roos zorgden er snel voor dat er getracht werd haar voor een infosessie over ‘ hoe omgaan met pubers’ te strikken. Dat lukte dus.#

Vanuit haar opleiding, maar vooral vanuit een jarenlange expertise van omgaan en begeleiden van jongeren schetste ze in een monoloog van twee uur en een half waarom haar lezing de titel kreeg ‘Pubers, ja ze zijn getikt’.

De psychologie van de puber, het kneedbare brein van de puber, de voorzichtig en langzame groei van de prefrontale cortex,  … het kwam allemaal aan bod. De aangename verteltoon en de vele erg herkenbare en duidelijke voorbeelden zorgden ervoor dat de  toehoorders aan haar lippen hingen.

Dominique Roos gaf ook erg  bruikbare tips. Aandachtig luisteren naar kinderen-leerlingen, vragen stellen , je hoeden om op de persoon te spelen, veeleer trachten hen te helpen bij het formuleren van gevoelens, grenzen afbakenen, de winst van motivatie, aanmoediging, vertrouwen geven , … Meest van al misschien nog wel: zeggen en tonen dat je hen onvoorwaardelijk graag ziet. Rustig blijven, dat ook. Zeker in die situaties waar de puber je door zijn gedrag uitdaagt, kwaad  - en soms radeloos - maakt.

Het was kwart voor elf toen de lezing werd afgesloten met een warm applaus. In goede traditie van het huis werd daarna aan de aanwezigen nog een drankje aangeboden om nog even na te kaarten.

“Een geslaagde, boeiende en interessante avond”, zo luidden de reacties die we vernamen.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?