zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Inspraakorganen

Onze school voert participatie hoog in het vaandel. De leerlingen en de ouders (zie ‘participatie' en ‘oudercomité' op deze site), maar ook de grote groep per soneelsleden trachten mee Samen School te Maken.

Met aandacht luisteren naar de inbreng van eenieder en met wijsheid de positie van iedere partner in het onderwijsgebeuren respecteren leiden in een open dialoog tot verrijking van alle partijen.

LOC

Het Lokaal Overleg Comité is een inspraakorgaan waarin schoolbestuur en de ver­tegenwoordiging van het per soneel tijdens zes vergaderingen per schooljaar alle onderwerpen bespreken die betrekking hebben op het per soneel. De vertegen­woordigers van het personeel zijn verkozen voor vier jaar.

Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door Marcel Van Buynder, Marc Buytaert, Danny Van Royen. Algemeen directeur Marc Buytaert zit de vergaderingen voor.

Personeel:  Steven De Beleyr, Kris Fels, Bram Noens, Renaat Philips, Nele Van Haegenbergh, Kristof Van Hove, Marita Van Overtvelt

Schoolraad

Sedert 1 april 2005 bestaat er bij decreet in elke gesubsidieerde school een schoolraad. Dit officieel inspraakorgaan bestaat uit vier geledingen (bij ons met telkens drie afgevaardigden): de leerlingen, het per soneel, de ouders en de socio-culturele sector. De voorzitter werd onder de leden gekozen. De directeur woont de vergaderingen bij. Per school­jaar moet de schoolraad minstens driemaal vergaderen.

PER

De PEdagogische Raad bestaat uit vier niet-verkozen leden (de directie) en tien verkozen vertegenwoordigers van het per soneel (d.w.z. drie per graad en een afgevaardigde van het secretariaat).

Deze raad behandelt alle punten die de pedagogische werking van de school en de praktische organisatie van het schoolleven aanbelangen. De agenda voor de maandelijkse vergadering hangt een week vooraf ad valvas uit. Ieder per soneelslid kan punten op de agenda plaatsen. Iedereen krijgt ook een verslag van de vergadering.

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden om de vertegenwoordigers van het korps aan te duiden. Na twee opeenvolgende periodes van twee jaar is een lid van de PER bij de volgende verkiezing niet verkiesbaar.

Directie:

Marc Buytaert en Danny Van Royen

Personeel:

Vincent De Meyer, Bart De Schutter, Isabelle D'Hoye, Liesbeth Gijsels, Kirsten Merckx, Renaat Philips, Isabelle Snoeck, Tiny Torsy, Hilde Van den Berghe, Kristof Van Hove

CPBW

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een wettelijke inspraakorgaan waarin schoolbestuur en per soneel van de campus Collegestraat 31 (basisschool, internaat en humaniora) paritair verte­genwoordigd zijn. Samen met de preventieadviseur bewaken zij alle aspecten van de veiligheid op school.

Directie: Marc Buytaert, Danny Van Royen en Luc Braem
Personeel: Danny Baart, Eline Haegens, Yolande Grumiau, Gentil Poppe, Katrien Smet, Thomas Van Meir, Geert Verwilligen, Wim Vandervreken
Preventieadviseur: Pieter-Jan De Waele
Arbeidsgeneesheer Mediwet: Dr. F. Mabilde

 

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?