zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Infosessie en infomarkt voor 2de en 4de jaar


Als je het organogram van onze school bekijkt met daarbij alle mogelijke overgangen tussen de verschillende richtingen dan begrijp je hoe belangrijk het is dat leerlingen goed geadviseerd worden bij hun keuze.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen leren hoe ze bewust een goede keuze kunnen maken. Vanzelfsprekend is dit iets dat leerlingen niet zomaar vanzelf kunnen.#

Duidelijke informatie

In samenwerking met ons CLB hebben we dit werking voor leerlingen van het tweede en het vierde jaar bijgestuurd.

We willen voor die leerlingen de nadruk vooral leggen op het ‘goed geïnformeerd zijn’ en daarom hechten we heel veel belang aan onze infobeurs voor ouders én leerlingen: wij zijn er namelijk van overtuigd dat het van groot belang is dat de leerlingen samen met hun ouders kunnen luisteren naar de criteria die belangrijk zijn om een goede keuze te maken. Het is ook een enorme meerwaarde indien je, na die algemene info, als ouder samen met je zoon of dochter een bezoek kan brengen aan de infobeurs in de verschillende refters

Leerlingen én hun ouders

Tijdens de maand februari zal de klassenleraar van het tweede en het vierde jaar, gebruikmakend van het ‘keuzewerkboek’ met de leerlingen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn volgend schooljaar. Dit jaar wordt ook ons openleercentrum ingeschakeld: daar kunnen leerlingen zelf op zoek gaan via de site www.onderwijskiezer.be.

Eind februari (voor het tweede jaar) of begin maart (voor het vierde jaar) verwachten wij alle ouders op onze infobeurs.

Op beide avonden wordt in de verschillende refters een infomarkt georganiseerd. Uiteraard  zijn we daarop aanwezig met onze eigen richtingen. Een grote troef is ook de aanwezigheid van onze leerlingen: een leerling van het tweede jaar kan ongetwijfeld heel veel opsteken van de info die een leerling van het derde jaar geeft.

Infoborden, maar vooral leerkrachten die lesgeven in de voorgestelde richtingen geven informatie en antwoorden op vragen.

We nodigen bovendien de technische scholen van onze scholengemeenschap uit om met een informatiestand én met leerlingen (oud-leerlingen van onze school die een succesvolle overstap maakten) onze leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Advies van de klassenraad

Op de klassenraden (van 2de en 4de jaar) zullen in april  2013 alle leerkrachten van het tweede jaar en het vierde jaar de voorlopige keuze van de leerlingen bespreken en indien nodig bijsturen: op deze vergaderingen is het CLB ook aanwezig.  Wij bezorgen alle ouders een kort verslag van deze vergadering. Indien de keuze van de leerling sterk afwijkt van het advies van de klassenraad, dan vragen wij aan de ouders om contact op te nemen met de klassenleraar.

We stimuleren leerlingen voor wie we dit belangrijk/noodzakelijk/interessant vinden ook om openschooldagen van andere scholen te bezoeken.

Het C.L.B. is bereid om te adviseren bij deze keuze: ouders kunnen telefonisch een afspraak maken indien zij advies van C.L.B. willen (03 7806630).

Vakleerkrachtenzijn het beste geplaatst wanneer u vragen heeft over moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken in sommige richtingen.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?