zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Herstructurering directie


Marc Buytaert wordt aangesteld als algemeen directeur. Danny Van Royen wordt aangesteld als pedagogisch directeur secundair onderwijs. Luc Braem blijft directeur van de basisschool (situatie is ongewijzigd).#

Deze drie directeurs worden voortaan bijgestaan door twee diensthoofden en krijgen ondersteuning voor het opvolgen van het evaluatiesysteem en het leerlingenvolgsysteem waarvoor het platform schoolonline gebruikt wordt. De leerlingenbegeleiders zullen voortaan ook enigszins anders werken.

Bernard Jadoul wordt fulltime aangesteld als diensthoofd boekhouding en patrimoniumbeheer.

Stefan De Bock wordt fulltime aangesteld als diensthoofd secretariaat en administratie. Hij krijgt de leiding over de organisatie van het secretariaat en de administratie.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
MST voor 1Lc (VM)
Vergadering oudercomité 19u30

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?