zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Herfstvakantie 2017


Op 6 november verwachten we iedereen gezond en wel terug op school. Gedurende die eerste week na de vakantie trachten we de examenroosters te finaliseren. De ontwerpen werden reeds aan alle leerkrachten bezorgd; beperkte wijzigingen en bespreking in de klas is voor na de herfstvakantie.

Eind november krijgen we een doorlichtingsteam op bezoek. In opdracht van de overheid controleren zij of onze werking conform de onderwijswetgeving is. We gingen als school vrijwillig in op de vraag om deel te nemen aan deze proef-doorlichting. De doorlichting nieuwe–stijl gaat immers pas van start op 1 januari 2018.#

Samen met de personeelsdelegatie in het lokaal onderhandelingscomité en onze pedagogische raad zijn we van mening dat deelname aan deze proef-doorlichting eigenlijk een gratis audit is en ons kan helpen om de eigen kwaliteitszorg  tegen het licht te houden en bij te sturen.

Op zaterdag 26 november organiseren we een viering voor de overledenen van onze collegegemeenschap. Afspraak om 19 uur in de Collegekerk.

Nu echter. . . vakantie. Meer tijd voor vrienden, gezin, familie, hobby’s,. . . Of een kort reisje, een stevige wandeltocht,... Tijd voor elkaar, voor diegenen die we graag zien en tijd voor onszelf.

Aan alle leerlingen en hun ouders en aan alle personeelsleden: een deugddoende herfstvakantie toegewenst.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?