zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Heirbaut, Henri (leraar 1950-1964)

Heirbaut, Henri (leraar 1950-1964)

Geboren te Sint-Niklaas op 18 september 1922.
Priester gewijd op 28 september 1947.
Leraar aan het Sint-Jozefsinstituut te Sint-Niklaas op 20 november 1947.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 20 augustus 1950.
Superior van het Paus Johannes XXIII college te Merelbeke op 1 september 1964.
Diocesaan aalmoezenier VVKS op 13 september 1967.
Directeur van de zusters van de Kindsheid Jesu te Eke en aalmoezenier van het Home de Lichtervelde op 12 augustus 1986.
Overleden te Eke op 12 maart 1989.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 266, nr. 2775).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?