zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Goethals, Prosper (leraar 1950-1954)

Goethals, Prosper (leraar 1950-1954)

Geboren te Gentbrugge op 1 september 1925.
Priester gewijd op 3 juni 1950.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 augustus 1950.
Leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent op 22 december 1954.
Zondagsonderpastoor te Gent, Sint-Anna op 30 april 1964.
Leider van het Gentse kathedraalkoor Cantate Domino en de koren In dulci Jubilo (Sint-Niklaas), Gloria Laus en Schola Cantorum.
Beheerder van het Norbert Rousseaufonds.
Lid van de muzikale adviescommissie van het ANZ in 1970.
Lid van CVKV.
Overleden te Gent op 22 december 1981.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 254, nr. 2656)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?