zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Geef hen een kinderpardon!


Jeroen De Wolf is Okan-leerkracht in TBI - en samen met Ine Lanckriet  - initiatiefnemer van Zonderwijs (zie www.zonderwijs.be): “ Geïntegreerd, gemotiveerd en dan pas uitgeprocedeerd! Wij, leerkrachten, leven met leerlingen die al jaren in België verblijven en nog steeds uitgewezen dreigen te worden. Daarom vragen wij voor deze leerlingen een kinderpardon.”#

Blend, medeleerling van Sali: “Sali was mijn beste vriend. Wij voetbalden elke dag na school. Plots moest hij terug naar Macedonië net voor de paasvakantie. Nu hoor ik niets meer van hem, zelfs niet op facebook.”

Jeroen en zijn collega’s vragen de politici om hun bekommernis voor het welzijn en de toekomst van jongeren die buiten hun eigen wil om hier terecht komen ernstig te nemen.  Ze vragen om die jongeren de mogelijkheid te geven om met een diploma in de hand sterker terug te kunnen keren. Tevens van te overwegen om die jongeren die hier al enkele jaren school liepen in hun belang een plek te geven in de samenleving.

Hun pleidooi werd bijgetreden door de grote onderwijsverstrekkers. Mieke Van Hecke (VSKO): “ Onderwijs en kinderen op de vlucht: de overheid mag niet op de vlucht slaan voor haar verantwoordelijkheid. Respecteer kinderen in de onderwijscontext. Je haalt die niet zomaar uit de klas.”

Raymonda Verdyck (GO!): “ Heb respect voor het recht van elk kind op onderwijs. Garandeer kinderen en jongeren die hier al langer verblijven dat ze hun studies kunnen afmaken. Geef ze op zijn minst het voordeel van die bagage.”

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: “ We vragen met aandrang aandacht voor de rechtspositie en maatschappelijke positie van kinderen op de vlucht. Schep op school een veilige omgeving!”

“De overheid kiest voor een afgewogen humaan terugkeerbeleid. De signalen en klachten bij het Kinderrechtencommissariaat en vanuit de onderwijswereld tonen aan dat de praktijk soms tekortschiet. Of de jongeren hier wonen of elders opgroeien, de overheid moet die jongeren een toekomst geven”, aldus de kinderrechtencommissaris.

OPEN BRIEF

Aan onze toekomstige regering,

Wij zijn Jeroen, Marcia, Wout, Bert, Ine, Martine en zoveel andere leerkrachten die lesgeven aan jongens en meisjes die al verschillende jaren in België verblijven in totale onzekerheid over hun toekomst.

Wij zijn leerkrachten die niet begrijpen waarom deze leerlingen in het midden van een schooljaar, in de bloei van hun schoolcarrière ‘plots’ terug naar hun land moeten.

Wij zijn leerkrachten die jaar na jaar investeren in deze leerlingen, maar er niets voor terugkrijgen omdat ze uitgewezen worden.

Met deze brief willen wij een signaal geven dat dit niet verder kan.

  • Deze kinderen hebben er niet zelf voor gekozen om naar België te komen. Toch leveren ze elke dag een grote inspanning om het Nederlands onder de knie te krijgen, om te studeren en hun best te doen op school.
  • Wij ondersteunen hen daarin door bijlessen en huiswerkklassen te organiseren, extra klassenraden samen te roepen, gesprekken te voeren met ouders en directies… Want voor leerlingen die zich inzetten, ongeacht of ze nu papieren hebben of niet, doen wij als leerkracht graag ALLE moeite, ook buiten de muren van het klaslokaal.
  • Deze kinderen hebben zich ten volle geïntegreerd. Hun klasgenoten, vrienden en vriendinnen zijn hier! Hun school, de tekenles, de voetbaltraining, de bibliotheek, de jeugdbeweging… alles, en niet in het minst hun toekomst ligt hier! Samen met hen willen wij bouwen aan die toekomst, HIER, in België, met een Belgisch diploma en een plaats op de Belgische arbeidsmarkt!

Deze brief is voor Gresa, Fatemah, Artur, Solak, Narek, en zoveel andere uitgeprocedeerde leerlingen:

Breek hun schooltraject niet abrupt af.

Geef hen de kans om in België hun diploma te behalen en een toekomst uit te bouwen.

Geef hen een kinderpardon.

In naam van alle leerkrachten voor een kinderpardon,

In naam van Zonderwijs.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?