zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

FORMIDABLE!


Maandagnamiddag 6 mei vond in Brussel (departement onderwijs) de proclamatie plaats van de XXVIste Franse olympiade Olyfran. Het College uit Sint-Niklaas mocht met 6 leerlingen deelnemen aan de finaleronde voor 2 weken in Hasselt.  De verwachtingen waren hooggespannen Het resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen!#

Bij Olyfran-junior (2de graad) aso - bezetten drie leerlingen van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie het podium!Liesbeth Roelens 1ste plaats 4Lc;  Kristen Decommer 2de plaats 4GL enCharlotte Vandenhove 3de plaats 4Lb.De winnaars kregen een rugzak vol met boeken en de eerste twee worden ook getrakteerd op een ballonvlucht.

Bij Olyfran-junior categorie Franstaligen is de eerste plaats ook voor een SJKS’er! Sebastien Moreau 1ste plaats 4La. Hij behaalde 100% (!) - dat is pas de 4de maal in geschiedenis van Olyfran! Hij ontving de Coupe Kris Peeters en krijgt eveneens een ballondoop cadeau.

Bij Olyfran max (3de graad) –aso -, twee leerlingen bij de eerste tien. Lisa Van Emelen 8ste plaats 6GWIb en Thomas Servotte 10de  plaats 6MTWI. Een uit-ste-ken-de prestatie. Zij namen het op tegen meer dan 3000 andere leerlingen!

We dachten in SJKS dat beter doen dan vorig jaar niet kon, toen won Eline Wittevrongel uit onze school de Olyfran-max en reisde ze naar Avignon. De resultaten van onze deelnemers van dit jaar zijn echter SUPER! Een hefboom voor alle leerkrachten Frans in onze school en een motivatie voor onze leerlingen om volgend jaar hun beste Franse beentje voor te zetten.

Olyfran Vlaanderen is een sensibiliseringsactie voor de Franse taal en de culturen van de landen van de Francofonie in de vorm van wedstrijden vooral m.b.t. het hedendaagse, gesproken Frans. Het wil scholen van alle onderwijstypes in Vlaanderen een middel ter hand stellen om hun leerlingen te motiveren om Frans te leren. Het doel is vanuit een bewustzijn van eigenwaarde andere talen en culturen, i.c. de Franse, te leren om zo de eigen mogelijkheden te vergroten.

Op de foto: vlnr – Kristen, Liesbeth, Sebastien en Charlotte

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?