zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Er zijn. . . geen stoute kinderen!


Vooraleer het zover was zong de jonge meute een rist sinterklaasmeezingers. The greatest sint-hits passeerden de revue: de stoomboot, hoort wie klopt daar, sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, de zak van sinterklaas, oooh kom maar eens kijken,. . . tussendoor nog even de plopdans, wedstrijdje puzzelen, touwtjespringen en jongleren. . .   Enfin, dolle pret en ongecomplexeerde ontspanning.# 

Examens

Maandag  startten de oudste leerlingen reeds met hun examenreeks. Een stressvolle periode .

We wensen alle leerlingen een succesvolle examenreeks toe. Stevig studeren, voldoende slaap en aandachtig de vragen lezen en zorgvuldig antwoorden formuleren. . . Toch een probleem? Aarzel niet de leerkrachten, leerlingenbegeleiders of directie te contacteren.

Basiszorg

We maken heel nadrukkelijk werk van basiszorg. Vanaf deze examenreeks alle examens van de leerlingen van de eerste graad in eigen klaslokalen en met een ruime tijdsmarge. Voor een beperkt groepje eerstejaars is er ook nog ene zorgklas. Voor de leerlingen van 3de tot 6de jaar is er eveneens nog een zorgklas.

Na de examens

Op maandag 18 december leggen alle leerlingen hun laatste examen af. Vanaf dinsdag vergaderen alle leerkrachten onder leiding van de directie en worden de resultaten en de leer-en leefhouding van alle leerlingen besproken: de begeleidende klassenraden. Dinsdag tot en met donderdag  zijn  vrije dagen voor de leerlingen.

Op vrijdag 22 in de voormiddag verwachten we alle leerlingen op school: proclamatie en bespreking van de rapporten en de suggesties en tips van de klassenraad. In de namiddag zijn alle ouders welkom. Daarna. . . kerstvakantie.

Maar vooraleer het zover is, de Sint uitwuiven, de examens door en tussendoor de kerstboom installeren.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?