zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Doorlichting op bezoek!


De inspectie controleert of SJKS de onderwijsregelgeving naleeft en of de gestelde einddoelen bereikt worden. Ze doen dit door gesprekken te voeren met directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. Vanzelfsprekend zijn de vele verslagen van vakgroepen en reekswerking en de verslagen van de pedagogische raad een belangrijke informatiebron voor de inspecteurs om de vinger aan de pols van het schoolleven te houden. Toetsen, examens en notities van vorig jaar en dit schooljaar worden eveneens onder de loep genomen.#

De inspectie focust op de zorg voor kwalitatief onderwijs en gaat na hoe de school hieraan werkt.  De schoolvisie en algemene aanpak komen aan bod, maar zoals aangegeven is er ook vakspecifieke controle. Omdat niet alles aan bod kan komen focust de inspectie zich op een aantal vakken: klassieke talen, Engels, Frans, wiskunde, lichamelijke opvoeding en Nederlands in okan. Daarnaast staat ook het kwaliteitsgebied ‘diversiteit’ in de kijker. Het inspectieteam zal ons ook de kans geven om de vernieuwingen met Stem, Talent en Vrije Ruimte toe te lichten.

Op het einde van de doorlichtingsweek krijgt de school een eerste feedback;  iets later volgt het definitieve verslag. Omdat het een proefdoorlichting betreft, is het verslag niet openbaar en heeft niets uit het verslag een gevolg. Uiteraard willen we de analyse van de inspectie gebruiken als hefboom voor de verder werking.

Een en ander zal ongetwijfeld zorgen voor wat drukte. Onder andere omdat de inspecteurs gesprekken plannen met leerkrachten en leerlingen en langs komen in een aantal klassen. We hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat het gewone schoolleven maximaal zijn gang kan gaan, maar af en toe een uurtje studie zal niet te  vermijden zijn.

We rekenen hiervoor op begrip van iedereen en hebben vertrouwen in een inspirerende en motiverende evaluatie.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?