zoeken  
     INSCHRIJVEN EETWEEKEND | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG | KEUZE DANSGROEP SKAIRO | OFFICE 365 VOOR LEERLINGEN

Dobbelaere, Henri (leraar 1933-1947)

Dobbelaere, Henri (leraar 1933-1947)

Geboren te Gent op 12 april 1908.
Doctor in de filosofie.
Baccalaureaat in de theologie.
Priester gewijd op 27 september 1931.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 2 september 1933.
Professor aan het CIBI te Brussel op 5 september 1947.
Geestelijk directeur van het CIBI te Brussel op 5 september 1947.
Algemeen directeur van de zusters van het Heilig Hart te Brakel op 8 december 1949.
Pastoor te Gent, te Sint-Anna op 17 juli 1953.
Eervol ontslag op 3 juni 1992.
Overleden te Gent op 23 februari 1996.

(Bron: L,SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802- 1997, Leuven , 1997 , deel I ,p.223, nr.2348)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?