zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Dierick, Alfons (leraar 1946-1950)

Dierick, Alfons (leraar 1946-1950)

Geboren te Wachtebeke- Overslag op 11 september 1922.
Kandidaat in de natuurwetenschappen.
Baccalaureus in de wijsbegeerte.
Laureaat van het Lemmensinstituut.
Priester gewijd te Gent op 28 april 1946.
Leraar aan het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 16 september 1946.
Godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare Meisjesschool te Sint-Niklaas op 30 september 1950.
Prefect van de Brouwerijschool Sint-Lieven te Gent op 15 oktober 1953.
Godsdienstleraar aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut te Gent op 27 april 1963.
Eervol ontslag op 1 september 1983.
Overleden te Gent op 8 mei 2000.

(Bron: jaarboek van het bisdom Gent 2001, p. 203)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?