zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Demanez, Emmanuel (surveillant 1871-1875)

Emmanuel Demanez werd geboren te Ellezelles (prov. Henegouwen, arr. Ath) op 27 november 1848.
Als 22-jarige seminarist werd hij benoemd tot surveillant aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 14 september 1871.
Hij werd tot priester gewijd op 21 december 1872.
Op 21 april 1875 werd hij benoemd tot leraar aan het bisschoppelijk college te Oudenaarde. Minder dan een jaar later, op 15 maart 1876, werd hij benoemd tot gevangenisaalmoezenier. Op 13 augustus 1883 nam Emmanuel Demanez  echter ontslag en vertrok naar het uiterste noord-westen van Verenigde Staten van Amerika. Dat enorme gebied (Oregon) had Groot-Brittannië in 1846 afgestaan aan de Verenigde Staten. Het gebied ten noorden van de Columbiarivier werd pas in 1889 als een nieuwe staat binnen de Verenigde Staten erkend, nl. Washington. Het hele noord-westen werd ontsloten door de aanleg van de Great Northern Railroad tussen 1880 en 1890, een project waaraan ook heel wat Vlaamse immigranten hebben meegewerkt. Reeds eind september 1851 hadden de eerste westerse kolonisten zich gevestigd in Alki (West-Seattle). In 1852 werd de stad Seattle gesticht, genoemd naar de plaatselijke Indianenchief Seattle, die overigens katholiek was. Op 22 augustus 1852 werd er de eerste mis opgedragen door de bisschop van Vancouver in de keuken van een huis. In 1859 woonden er 150 kolonisten in Seattle waarvan de meeste Engelssprekende protestanten waren. In 1869 werd er de eerste katholieke kerk gebouwd. De eerste pastoor van de parochie Our Lady of Good Help was father Prefontaine. Seattle telde toen ongeveer 600 inwoners, waarvan slechts 10 katholieken. In 1870 waren er reeds 1107 inwoners, en in 1880 3533. Op 21 november 1883 werd Emmanuel Demanez geïncardineerd in het bisdom Nesqualy en werd hij assistent van pastoor Prefontaine in de parochie Our Lady of Good Help.  Daarnaast was hij ook kapelaan van Providence Hospital in Seattle. De pastorale activiteiten van Demanez beperkten zich niet tot het eigenlijke Seattle. Vermoedelijk nog eind 1883 of in 1884 droeg hij de eerste mis op in het huis van Michael Donlan in de Squak Valley (Issaquah), King County, Washington, waar enkele katholieke kolonisten in 1879 land hadden gekocht en er zich hadden gevestigd. Het dichtst bijzijnde stadje was Snohomish, van waar het met de buggy twee dagen rijden was naar de Squak Valley. Squak werd niet beschouwd als een parochie maar als een station. Door de enorme afstanden waren er immers meestal geen regelmatige diensten, en de regelmatige diensten werden meestal verzorgd door rondreizende priesters. Rekening gehouden met de beperkte bevolking van Issaquah op het einde van de 19de eeuw woonde Emmanuel Demanez waarschijnlijk in Seattle en reisde hij de streek rond van parochie naar parochie. In 1884 kocht Demanez gronden op Capitol Hill in Seattle voor de inrichting van het eerste katholieke kerkhof in de snel groeiende stad, Holy Cross Cemetery. Het werd gebruikt tussen 1885 en 1905. In deze 20 jaar werden er ongeveer 100 katholieken begraven. In 1884 kocht Demanez ook 40 acres grond van John J. Jordan die de grond op zijn beurt had gekocht van de regering in 1872 in het kader van de allotment of de verkaveling van te koloniseren gronden. De grond diende voor het tweede katholieke kerkhof,  Calvary Cemetery,dat in 1889 in gebruik genomen werd. In 1889 stichtte Emmanuel Demanez de tweede katholieke parochie in Seattle, Sacred Heart. De bevolking van de stad was intussen in 1890 aangegroeid tot 43487 inwoners. Op uitnodiging van bisschop Junger kwamen Redemptoristen echter de parochie bedienen vanaf mei 1891. Wat de rol van Emmanuel Demanez daarna is geweest weten we echter niet. Misschien bleef hij kapelaan van Providence Hospital in Seattle. In de tweede helft van de jaren 1890 groeiden de bevolking en de economie van Seattle spectaculair omdat de havenstad de bevoorrading verzekerde van de goudzoekers in Alaska en aan de Yukonrivier. In 1896 verhuisde Emmanuel Demanez naar de staat Montana, ten oosten van de staat Washington aan de grens met Canada, waar hij geïncardineerd werd in het bisdom Helena. Volgens het little gold book van bisschop Brondel zou hij gearriveerd zijn op 4 maart 1896. Op 25 maart 1896 werd hij benoemd tot pastoor van Saint-Leos Church in Lewistown (Great Falls, Billings, Montana). Volgens de notas van bisschop Brondel was hij niet aanwezig op de retraite van 3 tot 7 augustus 1896. Hij was daarentegen wel aanwezig op de vijfde synode van het bisdom Helena op 2 en 3 juni 1897. Emmanuel Demanez overleed op 30 december 1898 op 50-jarige leeftijd bij een treinongeval op de Great Northern Railroad bij Fort Benton. The Anaconda Standard Newspaper publiceerde op 14 januari 1899 volgend bericht: Helena, Dec. 30 Bishop Brondel received a telegram from Fort Benton this morning announcing the death of Father Emanuel De Manez, rector of the Catholic church in Lewistown, who was injured in a rear-end collision on the Great Northern [Railroad], near Fort Benton, last night.  No particulars were received by the bishop other than that the deceased was the only passenger in the caboose [last car] when the collision occurred, and that he was seriously injured and taken to Fort Benton, where he died... The dead priest was about 45 and had been in charge of the Lewistown church for about four years.  He had a hard field on account of the absence of railroads, but nevertheless he proved equal to the call of duty and labored successfully for the church.  He was an indefatigable worker and his death will be a loss to the church and the community in which he was very popular.  He came to this diocese from the state of Washington.  He was a native of Belgium. The funeral will be held tomorrow morning at 8 o'clock from the cathedral of the Sacred Heart.  Bishop Brondel officiating at pontifical high mass.  Burial will be in the Catholic cemetery.  The remains will arrive from the north at 3:45 tomorrow morning over the Montana Central [Railroad]." Emmanuel Demanez werd begraven op het katholieke Old Marys Cemetery in Helena, Lewis and Clark County, Montana. Zijn stoffelijk overschot werd op 22 augustus 1907 overgebracht naar Resurrection Cemetery (blok Saint Joseph, lot 1) in dezelfde stad. Zijn graf is er nog steeds aanwezig. Met dank aan mrs. Jessica Pitre- Williams, information specialist, Archives of the Archdiocese of Seattle (Washington), mrs. Charleen Spalding (Helena, Montana), zuster Dolores Brinkel, archivaris van het bisdom Helena (Montana), en mrs Erica S. Maniez, Museum Director, Issaquah Historical Society, voor de informatie. Eric Balthau.

Bronnen BAGLEY C. B. , History of King County, Washington, Chicago/ Seattle, 1929. FAELENS G. , Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288. SCHOENBERG W. P. , A History of the Catholic Church in the Pacific Northwest 1743-1983, Washington, 1987. SCHOKKAERT L. (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 152, nr. 1548. http://www.acc-seattle.com/historicalnotes.htm http://www.historylink.org/_output.CFM?file_ID=971 http://www.historylink.org/_output.CFM?file_ID=978 http://issaquahhistory.org/bagley/issaquah/churches.htm http://issaquahhistory.org/historymysteriessolved.htm

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?