zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Deliberaties - inleveren huurboeken


Deliberatie

Je klassenleraar bereidt de deliberatie voor. Via een elektronisch rapportprogramma worden al je behaalde punten verzameld en opgeteld. De vakken met een cijfer onder de vijftig procent worden aangeduid.

Op basis van een globale evaluatie zal de delibererende klassenraad beslissen of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest je krijgt. Daarbij worden al je resultaten en alle vaststellingen van de begeleidende klassenraad gedurende het voorbije schooljaar in rekening gebracht. Er wordt ook gekeken naar je mogelijkheden i.v.m. je verdere studies. Zie voor meer info: College Info nr. 4.#

Inleveren huurboeken - lockersleutel - bestellen boeken

Het boekenfonds van onze school heeft al vele jaren goede diensten aan onze leerlingen bewezen. Het bestellen van de boeken via onze website is bijzonder gemakkelijk. Het afhalen verloopt ook vlot. Het verhuren van lockers is eveneens een service die gewaardeerd wordt en die we zeker willen behouden. Om het boekenfonds en de verhuur van lockers nog correcter en vlotter te laten verlopen, zijn er vanaf eind juni 2014 enkele erg belangrijke wijzigingen. Die willen we graag toelichten.

Huurboeken

Bij het inleveren van de huurboeken in juni zouden we hetzelfde systeem willen toepassen als bij het afhalen van de boeken in augustus. Op een afgesproken moment in een vooraf bepaald lokaal worden in de laatste week van juni alle huurboeken door de leerling binnengebracht. Ter plekke wordt nagekeken of alle huurboeken binnen zijn (en in goede staat) aan de hand van de boekenlijst van het begin van het schooljaar.

Bij het binnenbrengen van de boeken krijgt de leerling  een (door beide partijen: huurder en verhuurder) ondertekende boekenlijst als bewijs dat alles correct is afgehandeld. Ontbreken er boeken of zijn er boeken beschadigd dat wordt dit vermeld.  Deze boeken worden aangerekend (=2 keer de huurprijs). Ze worden in mindering gebracht bij de waarborg (35€), als onderdeel van de eindafrekening. Voor 6des: deze boeken worden in rekening gebracht bij de eindafrekening.

Enkel voor wie om zeer uitzonderlijke redenen niet aanwezig kan zijn op de afgesproken dag (bijv. ziekte) wordt op 30 juni (van 9 tot 12 uur) een inhaaldag georganiseerd. Iedereen die dan huurboeken en/of een lockersleutel binnenbrengt, zal echter een verklaring van de ouders moeten kunnen voorleggen, waarin de ouders de reden voor laattijdige inlevering motiveren.

Door de nieuwe werkwijze kunnen er geen misverstanden meer ontstaan over al dan niet ingeleverde huurboeken! Wie, wanneer boeken kan inleveren: zie College Info nr. 4 en homepage van deze website bij INLEVEREN HUURBOEKEN JUNI 2014

Lockersleutel - bestellen locker

In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten alle lockersleutels op het einde van het schooljaar ingediend worden.  Het indienen van de sleutel doe je op hetzelfde moment als op het tijdstip waarop je je huurboeken terugbrengt. Verlengen van het huren van een locker gebeurt dus niet automatisch! Vanzelfsprekend is je locker volledig leeggemaakt.  Je krijgt op dat moment ook de waarborg van 10€ terug.

Leerlingen die hun lockersleutel niet tijdig afgeven komen niet meer in aanmerking om het volgend schooljaar een locker te huren; de inhoud van lockers waarvan de sleutel niet werd ingediend wordt eigendom van de school.

Een nieuwe locker wordt aangevraagd via de boekenlijst (online bestelling dus) en de sleutel zal klaarliggen samen met het boekenpakket (waarborg 20 € en huur 15€ voor een volledig schooljaar).

De aanpak voor de verhuur van lockers wijzigen we omdat we de eerste week van juli alle lockers grondig laten poetsen, we de verhuurde lockers vanaf volgend schooljaar per jaar willen groeperen én omdat we willen garanderen dat iedere huurder van een locker over een authentieke sleutel beschikt. Bovendien is bij de start van het schooljaar de verhuur van de lockers dan reeds afgehandeld.

Bestellen schoolboeken 2014-2015

De boeken worden op dezelfde manier besteld dan vorige schooljaren: op onze site ww.sjks.be bij Bestellen schoolboeken. Login en  paswoord blijven behouden. Bij vragen of problemen mail naar boekenfonds@sjks.be.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?