zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Ruyver, Renatus Joannes Josephus (leraar 1890-1898)

De Ruyver, Renatus Joannes Josephus (leraar 1890-1898)

Geboren te Deftinge op 2 februari 1863.
Student aan het Belgisch Pauselijk College te Rome van 22 oktober 1883 tot juli 1887.
Priester gewijd op 19 september 1885.
Doctor in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome in 1887.
Leraar te Eeklo op 21 september 1887.
Leraar van de retorica (6e jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 13 februari 1890.
Professor filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 10 oktober 1890.
Professor aan het Grootseminarie te Gent op 4 januari 1898.
Officiaal vicaris-generaal op 13 januari 1898.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 27 oktober 1898.
Pastoor van de Sint-Baafsparochie te Gent op 6 augustus 1904.
Lid van de bisschoppelijke raad op 7 december 1904.
Overleden te Gent op 25 december 1930.

(Bronnen: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr. 1829, p. 177; J. ICKX, De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994, Rome, 1994, p. 202, nr. 131)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?