zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Mulder, Lambertus Joannes (leraar 1830-1834)

De Mulder, Lambertus Joannes (leraar 1830-1834)

Geboren te Gent op 19 april 1806.
Leraar aan het college te Tielt van 4 juni 1825 tot 27 december 1825.
Leraar van de syntaxis (3e jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op  25 januari 1830.
Priester gewijd op 6 maart 1830.
Geestelijk directeur van het Grootseminarie te Gent op  1 september 1833.
President van het Grootseminarie te Gent op 14 juli 1836.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent 14 juli 1836.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 30 november 1847.
Groot-cantor van het Sint-Baafskapittel te Gent op 25 oktober 1863.
Vicaris-generaal van het bisdom Gent op 28 oktober 1863.
Doctor in het kerkelijk recht op 11 juli 1864.
Kapittelvicaris te Gent tijdens de sedesvacatie van 4 oktober 1864 tot 1 april 1865.
Aartsdiaken van het Sint-Baafskapittel te Gent op 6 december 1865.
Deken van het Sint-Baafskapittel te Gent op 6 december 1865.
Ridder in de Leopoldsorde op 18 september 1872.
Overleden te Gent op 21 januari 1877.

(Bron: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr. 1626, p. 159; gedachtenisprentje).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?