zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

De Lepeleer, Eugenius (leraar 1879-1899)

De Lepeleer, Eugenius (leraar 1879-1899)

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 21 december 1856.
Doctor in de wijsbegeerte en letteren.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 april 1879.
Priester gewijd op 22 mei 1880.
Leraar godsdienst aan het Koninklijk Atheneum te Gent op 25 augustus 1899.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 25 augustus 1899.
Opziener van het middelbaar onderwijs aan de bisschoppelijke colleges op 26 september 1906.
Lid van de Bisschoppelijke Raad op 25 mei 1909.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 31 januari 1911.
Overleden te Gent op 30 december 1921.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, deel I, nr. 1474, p. 145).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?