zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Lepeleer, Eugenius (leraar 1879-1899)

De Lepeleer, Eugenius (leraar 1879-1899)

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 21 december 1856.
Doctor in de wijsbegeerte en letteren.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 april 1879.
Priester gewijd op 22 mei 1880.
Leraar godsdienst aan het Koninklijk Atheneum te Gent op 25 augustus 1899.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 25 augustus 1899.
Opziener van het middelbaar onderwijs aan de bisschoppelijke colleges op 26 september 1906.
Lid van de Bisschoppelijke Raad op 25 mei 1909.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 31 januari 1911.
Overleden te Gent op 30 december 1921.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, deel I, nr. 1474, p. 145).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?