zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De laatste loodjes


Op 30 juni verwachten we alle leerlingen op school: proclamatie en bespreking van de resultaten. Die dinsdag worden van 14 tot 18 uur ook de ouders uitgenodigd om de resultaten van hun pupillen met de leerkrachten en de directie te bespreken. Daarna. . .  zomervakantie!#

Onze zesdejaars zijn ondertussen al feestelijk uitgezwaaid. Zij krijgen hun resultaat op vrijdagmorgen 26 juni; de promotieviering en de proclamatie in de klas is gepland op maandag 29 juni.

Zover zijn we echter nog niet. Zoals reeds geschreven eerst nog de laatste examendag op maandag 22 juni. 

De delibererende klassenraden – alle leerkrachten, directie en de leerlingenbegeleider van de desbetreffende graad  zijn aanwezig – bespreken de resultaten van de leerlingen. Vanzelfsprekend wordt gesproken over de leerlingen die voor een of meerdere vakken een tekort hebben. Tevens wordt de studiekeuze van alle leerlingen van het 2de, 4de en 6de jaar besproken. Uiteraard komen op die belangrijke klassenraden ook sociale–emotionele elementen en studie-advies in de breedste zin aan bod.

De dag van de rapportbespreking is een belangrijke schooldag. In een individuele  bespreking of toelichting geeft de klassenleraar de leerling feedback over de conclusie van de bespreking van de delibererende klassenraad. In de namiddag van 30 juni zijn alle leerkrachten op school aanwezig en kunnen de ouders bij hen terecht voor een gesprek.

De laatste schooldagen verwachten we ook alle leerlingen met hun lockersleutel en huurboeken op school. Praktische afspraken zie College Info juni 2015.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?