zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Keyzer, Jozef (leraar 1924-1937)

De Keyzer, Jozef (leraar 1924-1937)

Geboren te Zele op 5 februari 1896.
Kandidaat in de letteren en wijsbegeerte.
Priester gewijd op 29 mei 1920.
Leraar aan het college te Ronse op 21 augustus 1921.
Leraar van de retorica (6de jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 2 september 1924.
Zondagsonderpastoor van de dekenale kerk te Sint-Niklaas van 31 oktober 1928 tot 1937.
Professor geschiedenis en oudheidkunde aan de afdeling filosofie van het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 11 augustus 1934.
Leraar aan het Don Bosco-instituut te Sint-Niklaas op 27 november 1937.
Zondagsonderpastoor van Don Bosco te Sint-Niklaas op 2 maart 1938.
Zondagsonderpastoor te Elversele op 18 juli 1941.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 10 december 1943.
Directeur-coadjutor van de broeders van Sint-Jan de Deo te Gent op 10 december 1943.
Hulparchivaris van het bisdom te Gent op 10 december 1943.
Directeur van de broeders van Sint-Jan de Deo te Gent op 3 juni 1946.
Algemeen directeur van de zusters van de Kindsheid Jesu te Gent op 28 oktober 1947.
Kanunnik-penitencier op 21 december 1954.
Overleden te Grembergen op 25 januari 1956.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr. 1390, p. 137)116, p.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?