zoeken  
     INSCHRIJVEN EETWEEKEND | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG | KEUZE DANSGROEP SKAIRO | OFFICE 365 VOOR LEERLINGEN

De Decker, Benedictus (leraar 1830-1833)

De Decker, Benedictus (leraar 1830-1833)

Geboren te zele op 23 november 1803.
Priester gewijd te Doornik op 6 juli 1828.
Coadjutor te Zele op 12 januari 1829.
Onderpastoor te Gent, Sint-Jacobs op 27 juni 1829.
Leraar van de retorica (6e jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 23 januari 1830.
Coadjutor van kanunnik Petrus Triest in 1833.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 27 december 1834.
Algemeen directeur van de Zusters van Liefde.
Algemeen directeur van de Zusters van de Heilige Kindsheid.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 10 oktober 1866.
Overleden te Gent op 30 oktober 1874.

(Bronnen: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; R. BOUDENS, De vrouwelijke religieuzen, in: M. CLOET, L. COLLIN, R. BOUDENS (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 407; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 123, nr. 1242)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Heywijck vormingsdagen voor 2MWSd
1ste jaar talent-uur
5WeWia1 (2 groepen) naar VTS
Excursie aardrijkskunde eerste jaar: 1Ld en 1La
Zwemmen voor 1La, 1Sc en 2MWSb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?