zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

De Buysscher, Eduardus Petrus Maria (leraar 1877-1890)

De Buysscher, Eduardus Petrus Maria (leraar 1877-1890)

Geboren te Ninove op 8 augustus 1856.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 augustus 1877.
Priester gewijd op 7 juni 1879.
Directeur van de zusters van de Heilige Vincentius (Berkenboom) te Sint-Niklaas op 7 april 1890.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 22 augustus 1892.
Directeur van het Sint-Jozefsinstituut te Sint-Niklaas op 22 augustus 1892.
Directeur van de Dames van Dooreseele te Gent op 27 oktober 1903.
Visitator van de Kloostergemeenschappen op 27 oktober 1903.
Ontslag als visitator op 6 september 1907.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 31 januari 1911.
Ontslag op 30 december 1921.
Overleden te Gent op 17 september 1927

(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997,Leuven, 1997, deel I, nr. 1087, p. 110).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oudercontact hum
6WeWia1 (groep 2) naar VTS
Naar Frans toneel in Brussel in de namiddag 3de graad moderne talen

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?