zoeken  
     INSCHRIJVEN EETWEEKEND | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG | KEUZE DANSGROEP SKAIRO | OFFICE 365 VOOR LEERLINGEN

De Buysscher, Eduardus Petrus Maria (leraar 1877-1890)

De Buysscher, Eduardus Petrus Maria (leraar 1877-1890)

Geboren te Ninove op 8 augustus 1856.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 augustus 1877.
Priester gewijd op 7 juni 1879.
Directeur van de zusters van de Heilige Vincentius (Berkenboom) te Sint-Niklaas op 7 april 1890.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 22 augustus 1892.
Directeur van het Sint-Jozefsinstituut te Sint-Niklaas op 22 augustus 1892.
Directeur van de Dames van Dooreseele te Gent op 27 oktober 1903.
Visitator van de Kloostergemeenschappen op 27 oktober 1903.
Ontslag als visitator op 6 september 1907.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 31 januari 1911.
Ontslag op 30 december 1921.
Overleden te Gent op 17 september 1927

(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997,Leuven, 1997, deel I, nr. 1087, p. 110).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Heywijck vormingsdagen voor 2MWSd
1ste jaar talent-uur
5WeWia1 (2 groepen) naar VTS
Excursie aardrijkskunde eerste jaar: 1Ld en 1La
Zwemmen voor 1La, 1Sc en 2MWSb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?