zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Battice, Gustavus Leonardus (leraar 1862-1866)

De Battice, Gustavus Leonardus (leraar 1862-1866)

Geboren te Gent op 19 mei 1839.
Priester gewijd op 19 april 1862.
Surveillant aan het Sint-Jozefsinstituut te Sint-Niklaas.
Leraar aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas van 1863 tot 1866.
Directeur van het Grootseminarie te Gent op 24 november 1866.
President van het Grootseminarie te Gent op 25 januari 1877.
Titulair bisschop van Pella op 28 december 1877.
Hulpbisschop van Gent met recht van opvolging van Henricus-Franciscus Bracq op 28 december 1877.
Bisschop gewijd te Gent op 20 januari 1878.
Vicaris-generaal op 30 april 1879.
Aartsdiaken en deken van het kapittel van de Sint-Baafskathedraal te Gent.
Ontslag als hulpbisschop met recht van opvolging om gezondheidsredenen.
Ere-vicaris-generaal op 24 juni 1888.
Overleden te Grotenberge op 13 augustus 1889.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel 1, nr 952, p. 96).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?