zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De Baets, Maurits Maria (leraar filosofie 1890)

De Baets, Maurits Maria (leraar filosofie 1890)

Geboren te Gent op 17 april 1863.
Opgevoed door Adolf Drubbel, advocaat, volksvertegenwoordiger en vriend van familie De Baets vanaf 1875.
Humaniora aan het Sint-Barbaracollege te Gent.
Vervolg van de humaniora aan het Sint-Vincentiuscollegete Eeklo.
Studies aan het Belgisch College te Rome op 23 september 1880.
Baccalaureaat in de wijsbegeerte op 19 november 1881.
Doctor in de wijsbegeerte en letteren op 16 juli 1883.
Priester gewijd op 19 september 1885.
Doctor in de theologie op 24 november 1887.
Subregent aan het Belgisch College te Rome van 1887 tot 1890.
Leraar filosofie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 19 september 1890.
Secretaris van het bisdom Gent op 10 december 1890 tot 1896.
Professor metafysica en theodicee aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven van 1896-1906.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 6 januari 1898.
Professor aan het Grootseminarie te Gent op 24 juli 1906 tot 1931.
President van het Grootseminarie te Gent van 1906 tot 1931.
Titulair kanunnik theologaal op 31 juli 1906.
Bisschoppelijke Raad op 31 juli 1906.
Vicaris-generaal van bisschop Stillemans op 14 mei 1909 tot 1916.
Aartspriester op 14 mei 1909.
Prelaat van de Paus op 21 juli 1931.
Ridder in de Leopoldsorde.
Overleden te Gent op 19 september 1931

(Bronnen: L.Schokkaert (ed.) , Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997 , Leuven , 1997, deel I, nr.944 , p.95; L. COLLIN, Maurice De Baets en het Hoger Instituut voor Filosofie te Leuven, Collationes, XVI, 1986, p. 429-467; .....)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?