zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Dankjewel ouders!


Tijdens de oudervergaderingen had de directie de kans om enkele prioritaire werkpunten voor dit schooljaar toe te lichten. De klassenleraars namen daarna de ouders op sleeptouw en lichten de specifieke werking en aandachtspunten van het leerjaar aan. In de Calfac was er na afloop tijd om bij een drankje na te praten en informeel in gesprek te gaan met andere ouders en eerkrachten en directie.#

In het inleidende woord werd een lans gebroken voor de rol van de klassenleraar. Hij of zij is de spil van het klasgebeuren en de coördinator van de eerste zorg, de basiszorg voor iedere leerling die aan ons is toevertrouwd.

Bij de verhoogde zorg kwam de cel leerlingenbegeleiding in het vizier. Vier leerlingenbegeleiders  die samen met de directie en ondersteund door het CLB leerkrachten en ouders en leerlingen ondersteunen bij  studieproblemen, een socio-emotionele zorgvragen, …

Het communicatieplatform smartschool werd ook aangekaart. Lessenroosters, algemene mededelingen, de schoolagenda, een leerplatform voor de vakken , het puntenboek en de rapporten.

Tenslotte werd ook ingezoomd op de actualiteit. Onze school zal in het eerste semester vorm geven aan de hervorming van het secundair onderwijs die volgend schooljaar op 1 september effectief van start gaat in het eerste jaar.

Binnen de krijtlijnen van de onderwijswetgeving en met een kritische, maar luisterbereide houding ten opzichte van de voorstellen van onze koepel, de Guimardstraat, zullen we samen met ons personeelsteam ons aanbod concretiseren.

Daarbij zal onze visietekst en de basiswaarden waar onze school voor staat de leidraad vormen. Het nastreven van een kwalitatieve sterke uitstroom die leerlingen goed voorbereid op hoger of universitair onderwijs blijft het devies. Op een hedendaagse wijze, zorgzaam en inhoudelijk sterk, jonge mensen voorbereiden. ‘Kwaliteit voor de toekomst’, blijft het devies.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?