zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Dag van de Jeugdbeweging


Ook op onze school zijn er heel wat leerlingen die lid zijn van een jeugdbeweging. Vrijdag kwamen velen onder hen in uniform naar school. Ontspanning, plezier, volgehouden engagement, … Dat kan in de jeugdbeweging.

Dat kan ook op een andere manier: in de sport-of hobbyclub of elders. Je engageren en er met passie voor gaan daar gaat het om. #

Wars van geldgewin of economisch belang, doodgewoon omdat je het fijn vindt en je de kans hebt jezelf te mogen/kunnen ontplooien. Die passie en dat engagement  wensen we alle jonge mensen toe.

Vrijdag laatstleden lag de focus op  de jeugdbeweging.

Jelle Boeykens, groepsleider JIN (Scouts en gidsen Vlaanderen) en Kristof Van Gassen, secretaris Jeugdraad, schreven ons het volgende: 

“Dit jaar trachtten we de organisatie & uitwerking mee in de lift te steken met een stevig programma. Om 7 uur begon de dag met een reuze ontbijt op de Grote Markt. Er werden koffiekoeken, chocolademelk, appelsiensap uitgedeeld en een interactieve ochtendshow warmde de jongeren op. Om 8.10 u. stopte de muziek en werden alle leerlingen gesensibiliseerd zich naar de school te begeven. Om 12 uur  nodigden we wederom alle 5de- en 6de-jaarsstudenten van de jeugdbewegingen uit op onze grootste en gezelligste picknick van ’t Waasland, op de Grote Markt. Wij boden alle leden gratis croque monsieurs en soep aan, alcohol wordt niet toegelaten.

Als stijlvolle afsluiter van deze dag planden we een live optreden met een nationale band om 16.30 uur op de Grote Markt.”

SJKS gaf de leerlingen van de 3de graad die lid zijn van een jeugdbeweging de gelegenheid om te kunnen deelnemen aan de geplande activiteiten. Dat kon enkel vlot verlopen als er enkele afspraken gerespecteerd worden.

* Stipt op school tijdens de lesuren.

* Leerlingen die in uniform zijn en die en door hun ouders ondertekend strookje afgaven waarin om toestemming gevraagd werd om tijdens de middagpauze de school te mogen verlaten, kregen een toestemming.

Het mooie weer was alvast op de afspraak. Vrijdag 17 oktober was ene geslaagde promotiedag dag van  en voor de jeugdbeweging!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?